You are here

Estonian Tax and Customs Board

Lõõtsa 8a,
15176 Tallinn

  • Phones:+372 880 0811 (for private clients)
  •  +372 880 0812 (for business clients)
  • Fax:+372 676 2709
  • Registry code:70000349
  • E-mail:emta@emta.ee

 

Service bureaus and customs offices »

Information phones and e-mails »

Tallinn service bureau location on the map
Tallinn service bureau location on the map
Tallinn service bureau
Tallinn service bureau
 

Departments

Contacts

You can search by name, profession, phone number and by e-mail address.
Maksu- ja Tolliamet

Ameti tegevusvaldkond on riigitulude haldamine, riikliku maksu- ja tollipoliitika rakendamine ning ühiskonna ja seadusliku majandustegevuse kaitsmine. Maksu- ja Tolliameti põhimäärus

Name Place of employment Phone number E-mail address
Triin Raaper
peadirektori asetäitja peadirektori ülesannetes
peadirektori asetäitja peadirektori ülesannetes 676 2102 triin.raaper@emta.ee
Rivo Reitmann
peadirektori asetäitja
peadirektori asetäitja 676 2102 rivo.reitmann@emta.ee
Kairi Mitt
juhiabi
juhiabi 676 2102 kairi.mitt@emta.ee
Haldusosakond

Korraldab ameti valduses oleva riigivara haldamist, teenistuslähetustega seotud reisi- ja majutusteenust, ametisisest logistikateenust ning eelarve koostamist ja aruandlust. Samuti korraldab ning koordineerib dokumendi- ja arhiivihaldust. Põhimäärus »

Name Place of employment Phone number E-mail address
Tauno Krull
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja tauno.krull@emta.ee
Jaak Veerme
tehnikajuht
tehnikajuht jaak.veerme@emta.ee
Evelin Malleus
finantsspetsialist
finantsspetsialist 676 2223 evelin.malleus@emta.ee
Ülle Kodanipork
dokumendihaldur
dokumendihaldur 676 1263 ylle.kodanipork@emta.ee
Olga Kulli
dokumendihaldur
dokumendihaldur 676 4100 olga.kulli@emta.ee
Juriidiline osakond

Menetleb vaideid ja lahendab kaebusi; esindab ametit likvideerimis-, pankroti- ja kohtumenetluses; annab arvamust ameti tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide eelnõude kohta; osaleb lepingute koostamisel; koordineerib ametis väärteomenetlust ning korraldab võlgade sissenõudmisega seotud tegevusi. Lisaks nõustab osakond juriidiliselt ameti teisi struktuuriüksusi ja koolitab neid. Põhimäärus »

Name Place of employment Phone number E-mail address
Marilin Mihkelson
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 676 1428 marilin.mihkelson@emta.ee
Admintiim
Name Place of employment Phone number E-mail address
Tiiu Mändla
jurist-asjaajaja
jurist-asjaajaja 676 3303 tiiu.mandla@emta.ee
Carmen Kuus
jurist-asjaajaja
jurist-asjaajaja 676 1039 carmen.kuus@emta.ee
Ingrid Danilson
infosüsteemi haldur
infosüsteemi haldur 676 1926 ingrid.danilson@emta.ee
Erimenetluse valdkond
Name Place of employment Phone number E-mail address
Revo Krause
valdkonnajuht
valdkonnajuht 676 4136 revo.krause@emta.ee
Erimenetluse tiim I
Erimenetluse tiim II
Erimenetluse tiim III
Kohtumenetluse valdkond
Name Place of employment Phone number E-mail address
Meelis Rohtlaan
valdkonnajuht
valdkonnajuht 676 1326 meelis.rohtlaan@emta.ee
Halduskohtuvaidlused I
Halduskohtuvaidlused II
Vaidemenetluse tiim
Õigusloome valdkond
Name Place of employment Phone number E-mail address
Tanel Ruusmaa
valdkonnajuht
valdkonnajuht 676 1468 tanel.ruusmaa@emta.ee
Tanel Ermel
jurist
jurist 676 2146 tanel.ermel@emta.ee
Kaspar Ojasalu
jurist
jurist 676 1662 kaspar.ojasalu@emta.ee
Kersti Rahlin
jurist
jurist 676 1449 kersti.rahlin@emta.ee
Kateriin Ambrozevits
jurist
jurist 676 1478 kateriin.ambrozevits@emta.ee
Kommunikatsiooniosakond

Töötab välja, arendab ja korraldab ameti meediasuhtlust, sisekommunikatsiooni ning maksu- ja tollialase teabe levitamise põhimõtteid. Põhimäärus »

Name Place of employment Phone number E-mail address
Reet Pärgma
meediasuhete spetsialist
meediasuhete spetsialist 676 1115 reet.pargma@emta.ee
Agnes Suurmets-Ots
sisekommunikatsiooni juhtivspetsialist kommunikatsiooniosakonna juhataja ülesannetes
sisekommunikatsiooni juhtivspetsialist kommunikatsiooniosakonna juhataja ülesannetes 676 1114 agnes.suurmets-ots@emta.ee
Katrin Heldna
projektijuht
projektijuht 676 4067 katrin.heldna@emta.ee
Anu Pillesson
kommunikatsioonispetsialist
kommunikatsioonispetsialist 676 2052 anu.pillesson@emta.ee
Dmitri Pastuhhov
meediasuhete spetsialist
meediasuhete spetsialist 676 2334 dmitri.pastuhhov@emta.ee
Maksuauditi osakond

Ennetab ja tõkestab maksukorralduse seaduse, maksuseaduste, vedelkütuse seaduse ja tollialaste õigusaktide rikkumisi ning viib läbi kontrolle ja väärteomenetlusi. Samuti hindab ja määrab kindlaks isikute maksuriske. Lisaks teeb muudatus- ja täiendusettepanekuid kontrollivaldkonda puudutavate õigusaktide kohta ning planeerib, juhendab ja arendab kontrollivaldkonna tööd. Põhimäärus »

Name Place of employment Phone number E-mail address
Jaanus Värk
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 676 2192 jaanus.vark@emta.ee
Evelin Muttik
osakonnajuhataja asetäitja
osakonnajuhataja asetäitja 5648 2505 evelin.muttik@emta.ee
Raili Roosimaa
osakonnajuhataja asetäitja
osakonnajuhataja asetäitja 5697 5064 raili.roosimaa@emta.ee
Oscar Õun
valdkonnajuht
valdkonnajuht 676 2046 oscar.oun@emta.ee
Kaido Lemendik
ärikontroller
ärikontroller kaido.lemendik@emta.ee
Maksuauditi osakonna arendustiim
Name Place of employment Phone number E-mail address
Maksim Baranov
juhtivspetsialist
juhtivspetsialist maksim.baranov@emta.ee
Pille Muni
arendusspetsialist
arendusspetsialist pille.muni@emta.ee
Epp Põldsalu
juhtiv maksuaudiitor
juhtiv maksuaudiitor epp.poldsalu@emta.ee
Marek Põllu
arendusspetsialist
arendusspetsialist marek.pollu@emta.ee
Anne Vana
arendusspetsialist
arendusspetsialist anne.vana@emta.ee
I maksuauditi üksus
Name Place of employment Phone number E-mail address
Erkki Paulus
maksuauditi üksuse juht
maksuauditi üksuse juht 676 1514 Erkki.Paulus@emta.ee
III Tallinn
I Tallinn
II Tallinn
II maksuauditi üksus
Name Place of employment Phone number E-mail address
Krista-Maria Alas
maksuauditi üksuse juht
maksuauditi üksuse juht 5687 6023 krista-maria.alas@emta.ee
I Tallinn
II Tallinn
III maksuauditi üksus
I Tallinn
II Tallinn
III Tallinn
V Tallinn
IV maksuauditi üksus
Name Place of employment Phone number E-mail address
Merle Siibak
III ja IV maksuauditi üksuse juht
III ja IV maksuauditi üksuse juht 676 1445 merle.siibak@emta.ee
I Tallinn
II Tallinn
V maksuauditi üksus
Name Place of employment Phone number E-mail address
Elen Maimre
maksuauditi üksuse juht
maksuauditi üksuse juht 676 4149 elen.maimre@emta.ee
I Tartu
II Tartu
III Tartu
Viljandi
Võru
VI maksuauditi üksus
Name Place of employment Phone number E-mail address
Külli Koidumäe
maksuauditi üksuse juht
maksuauditi üksuse juht 676 3523 kylli.koidumae@emta.ee
Jõhvi
I Rakvere
II Rakvere
VII maksuauditi üksus
Name Place of employment Phone number E-mail address
Airi Lepassar
maksuauditi üksuse juht
maksuauditi üksuse juht 676 3236 airi.lepassar@emta.ee
Kuressaare
Paide
I Pärnu
II Pärnu
VIII maksuauditi üksus
Name Place of employment Phone number E-mail address
Herje Vahemäe
maksuauditi üksuse juht
maksuauditi üksuse juht 676 3142 herje.vahemae@emta.ee
III Tallinn
I Tallinn
II Tallinn
Tartu
IX maksuauditi üksus
Name Place of employment Phone number E-mail address
Kristi Sahtel
väärteomenetleja
väärteomenetleja 676 3368 Kristi.Sahtel@emta.ee
Jelena Savitševa
väärteomenetleja
väärteomenetleja 676 2155 Jelena.Savitseva@emta.ee
Joonas Ulrich
väärteomenetleja
väärteomenetleja 676 1680 joonas.ulrich@emta.ee
Hanna-Riin Guske
väärteomenetleja
väärteomenetleja 676 1207 Hanna-Riin.Guske@emta.ee
Maarja Lemberg
väärteomenetleja
väärteomenetleja 676 2035 maarja.lemberg@emta.ee
X maksuauditi üksus
Name Place of employment Phone number E-mail address
Lia Annuk
maksuauditi üksuse juht
maksuauditi üksuse juht 676 1037 lia.annuk@emta.ee
I Tallinn
II Tallinn
III Tallinn
Kapitali töögrupp
Name Place of employment Phone number E-mail address
Mari Hermann
maksuaudiitor
maksuaudiitor 676 1018 mari.hermann@emta.ee
Kaire Pekkermann
maksuaudiitor
maksuaudiitor 676 1587 kaire.pekkermann@emta.ee
Olga Kolesnik
maksuaudiitor
maksuaudiitor 676 2010 olga.kolesnik@emta.ee
Madis Laas
juhtiv maksuaudiitor
juhtiv maksuaudiitor 676 1038 madis.laas@emta.ee
Eneli Tomingas
maksuaudiitor
maksuaudiitor 676 1287 Eneli.Tomingas@emta.ee
Maksude osakond

Nõustab maksustamisküsimustes. Samuti töötab välja maksuseaduste ja nende alusel antud õigusaktide rakendamise metoodikat ning annab arvamusi maksualaste õigusaktide eelnõude kohta. Lisaks menetleb aktsiisikaupade käitlemisega seotud lube ja haldab maksumärke, koordineerib aktsiisikaupade käitlejate järelevalvet ning viib läbi haldus- ja väärteomenetlusi. Põhimäärus »

Name Place of employment Phone number E-mail address
Evelyn Liivamägi
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 676 2257 evelyn.liivamagi@emta.ee
Triin Safronova
välissuhete koordinaator
välissuhete koordinaator 676 2727 triin.safronova@emta.ee
Kairit Veerberk
välissuhete koordinaator
välissuhete koordinaator 676 1616 kairit.veerberk@emta.ee
Aktsiiside talitus
Name Place of employment Phone number E-mail address
Kai-Liis Nõlvak
talitusejuhataja
talitusejuhataja 676 2187 kai-liis.nolvak@emta.ee
Malle Pahtma
vanemspetsialist
vanemspetsialist 676 1677 malle.pahtma@emta.ee
Vesta Siivask
vanemspetsialist
vanemspetsialist 676 4074 vesta.siivask@emta.ee
Anna-Maria Laanmets
vanemspetsialist
vanemspetsialist 676 1168 anna-maria.laanmets@emta.ee
Hille Reinhold
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2219 hille.reinhold@emta.ee
Otseste ja kaudsete maksude talitus
Name Place of employment Phone number E-mail address
Tiina Normak
talitusejuhataja
talitusejuhataja 676 1290 tiina.normak@emta.ee
Aleftina Tripolskaja
konsultant
konsultant 676 1006 aleftina.tripolskaja@emta.ee
Merje Roomet
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2124 merje.roomet@emta.ee
Ain Ulmre
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2343 ain.ulmre@emta.ee
Jelena Agijevitš
konsultant
konsultant 676 3890 jelena.agijevits@emta.ee
Personaliosakond

Töötab välja ja viib ellu ameti personalipoliitikat, haldab personaliandmeid ning korraldab teenistujate koolitust, täiendus- ja ümberõpet. Samuti kujundab, koordineerib ja viib ellu ameti tööohutuse- ja töötervishoiualast poliitikat. Põhimäärus »

Name Place of employment Phone number E-mail address
Helme Ainsoo
personalispetsialist
personalispetsialist 676 2209 helme.ainsoo@emta.ee
Helin Kangur
personalispetsialist
personalispetsialist 676 2913 helin.kangur@emta.ee
Monika Maripuu
koolitusspetsialist
koolitusspetsialist 676 2162 monika.maripuu@emta.ee
Marve Pruul
personalispetsialist
personalispetsialist 676 2293 marve.pruul@emta.ee
Vivika Sepp
personalispetsialist
personalispetsialist 676 2107 vivika.sepp@emta.ee
Sisekontrolli osakond

Korraldab ametis andmekaitset ja infoturvet ning kontrollib andmekaitse ja infoturbe nõuete täitmist. Lisaks maandab sisekontrolli osakond ameti spetsiifikast tulenevate isikutega seotud riske ja korraldab korruptsiooni ennetavat tegevust. Samuti teeb osakond süstemaatilist järelevalvet ameti teenistujate tegevuse seaduslikkuse üle, viib läbi distsiplinaarmenetlust. Põhimäärus »

Name Place of employment Phone number E-mail address
Tõnis Kuuse
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 676 2757 tonis.kuuse@emta.ee
Kati Rääk
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2963 kati.raak@emta.ee
Kalev Toomingas
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2718 kalev.toomingas@emta.ee
Thea Sogenbits
infoturbejuht
infoturbejuht 676 2964 thea.sogenbits@emta.ee
Jaanus Helm
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2702 jaanus.helm@emta.ee
Teabeosakond

Töötab välja ja viib ellu järelevalve efektiivseks teostamiseks vajaliku riskihindamise süsteemi, korraldab siseriikliku ja rahvusvahelise informatsiooni vahetamist ning töötleb maksu- ja tollivaldkonda puudutavate infosüsteemide andmeid. Põhimäärus »

Name Place of employment Phone number E-mail address
Janek Leis
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja janek.leis@emta.ee
Analüüsi valdkond
Name Place of employment Phone number E-mail address
Kerli Onno
valdkonnajuht
valdkonnajuht 676 2600 kerli.onno@emta.ee
Annika Vetka
peaspetsialist
peaspetsialist 676 4047 annika.vetka@emta.ee
Antonina Anohhina
peaspetsialist
peaspetsialist 676 1109 antonina.anohhina@emta.ee
Raido Reimann
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2750 raido.reimann@emta.ee
Lea Saul
peaspetsialist
peaspetsialist 676 3219 lea.saul@emta.ee
Andmehalduse ja arenduse valdkond
Name Place of employment Phone number E-mail address
Ülar Aasa
peaspetsialist
peaspetsialist 676 1020 ylar.aasa@emta.ee
Rain Rees
peaspetsialist
peaspetsialist 676 3157 rain.rees@emta.ee
Arvo Naeris
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2715 arvo.naeris@emta.ee
Natalja Samsonova
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2712 natalja.samsonova@emta.ee
Andres Veer
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2112 andres.veer@emta.ee
Profileerimise valdkond
Name Place of employment Phone number E-mail address
Raivo Olt
peaspetsialist
peaspetsialist raivo.olt@emta.ee
Angelika Ermel
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2831 angelika.ermel@emta.ee
Nikita Palgi
peaspetsialist
peaspetsialist 676 1130 nikita.palgi@emta.ee
Innar Voorel
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2744 innar.voorel@emta.ee
Juta Simm
peaspetsialist
peaspetsialist 676 4423 juta.simm@emta.ee
Rahvusvahelise infovahetuse valdkond
Name Place of employment Phone number E-mail address
Pille Lepik
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2935 pille.lepik@emta.ee
Reelika Pärn
peaspetsialist
peaspetsialist 676 3288 reelika.parn@emta.ee
Eliis Raidma
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2841 eliis.raidma@emta.ee
Maia Alasoo
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2826 maia.alasoo@emta.ee
Anu Lomp
peaspetsialist
peaspetsialist 676 4008 anu.lomp@emta.ee
Strateegilise analüüsi valdkond
Name Place of employment Phone number E-mail address
Külli Peeduli
peaspetsialist
peaspetsialist Kylli.Peeduli@emta.ee
Jekaterina Jakobson
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2898 jekaterina.jakobson@emta.ee
Liisa Pedosk
peaspetsialist
peaspetsialist 676 1152 liisa.pedosk@emta.ee
Raul Jõgi
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2947 raul.jogi@emta.ee
Kadi Ernest
peaspetsialist
peaspetsialist 676 4127 kadi.ernest@emta.ee
Teabejuhtimiskeskus
Name Place of employment Phone number E-mail address
Marili Rihkrand
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2888 Marili.Rihkrand@emta.ee
Andrus Keerberg
peaspetsialist
peaspetsialist 676 4157 andrus.keerberg@emta.ee
Kevin Maranik
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2888 Kevin.Maranik@emta.ee
Rein Kikerpill
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2888 Rein.Kikerpill@emta.ee
Ketter Reinesberg
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2888 ketter.reinesberg@emta.ee
Teenuste osakond
Äritehnoloogia valdkond
Name Place of employment Phone number E-mail address
Jüri Tõnisberg
e-teenuste disainer
e-teenuste disainer 676 1024 jyri.tonisberg@emta.ee
Kaie Kasemets
arendusanalüütik
arendusanalüütik 676 2076 Kaie.Kasemets@emta.ee
Mario Peterson
projektijuht
projektijuht mario.peterson@emta.ee
Anni Uibu
äriarhitekt
äriarhitekt anni.uibu@emta.ee
Valeria Prokopova
teenusedisaini juht
teenusedisaini juht Valeria.Prokopova@emta.ee
Kesksete teenuste valdkond
Name Place of employment Phone number E-mail address
Liina Jõõts
valdkonnajuht
valdkonnajuht liina.joots@emta.ee
Isikute halduse tiim
Arvestuse talitus
Võlamenetluse talitus
Aruandlustiim
Avalike teenuste valdkond
Name Place of employment Phone number E-mail address
Nele Nõu
valdkonnajuht
valdkonnajuht nele.nou@emta.ee
Tatjana Klettenberg
peakasutaja
peakasutaja tatjana.klettenberg@emta.ee
Tiia Korindt
peakasutaja
peakasutaja 676 2136 tiia.korindt@emta.ee
Kairit Sirel
peakasutaja
peakasutaja kairit.sirel@emta.ee
Monika Jõesaar
teenusejuht
teenusejuht 676 2002 monika.joesaar@emta.ee
Hasartmängumaksu ja TMIN-teenuse tiim
Klienditeeninduse valdkond
Name Place of employment Phone number E-mail address
Heli Kullamaa
valdkonnajuht
valdkonnajuht Heli.Kullamaa@emta.ee
Elveli Randma
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2315 elveli.randma@emta.ee
Diane Drenkhan
kliendisuhete kvaliteedijuht
kliendisuhete kvaliteedijuht diane.drenkhan@emta.ee
e-büroo
Klienditugi
Teenindusbürood
Tolliosakond

Teenindab kliente ja juhendab neid tolliformaalsuste täitmisel; kaitseb ühiskonna ja seaduslikku majandustegevust; rakendab tollialaseid õigusakte ning ennetab, tõkestab, avastab ja menetleb tollialaseid rikkumisi. Lisaks annab osakond tollivaldkonda puudutavate õigusaktide eelnõude kohta arvamusi ning teeb tollialast koostööd teiste ametiasutuste, välisriikide ametiasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega. Põhimäärus »

Name Place of employment Phone number E-mail address
Eerik Heldna
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 676 3999 eerik.heldna@emta.ee
Välispiiri valdkond
Name Place of employment Phone number E-mail address
Ants Kutti
valdkonnajuht
valdkonnajuht 676 3815 ants.kutti@emta.ee
Lauri Pastak
nõunik
nõunik 676 3801 lauri.pastak@emta.ee
Ida tollipunkt
Lõuna tollipunkt
Sisepiiri valdkond
Name Place of employment Phone number E-mail address
Voldemar Linno
valdkonnajuht
valdkonnajuht voldemar.linno@emta.ee
Rinat Šaidulin
menetlusjuht
menetlusjuht 676 1446 rinat.saidulin@emta.ee
Lennujaama tollikontrolli üksus
Posti tollipunkt
Sadamate tollikontrolli üksus
Tollideklaratsioonide kontrolli üksus
Tollitariifide üksus
Ühiskonnakaitse ja turvalisuse valdkond
Name Place of employment Phone number E-mail address
Katrin Õunpuu
arendusspetsialist
arendusspetsialist 676 2550 katrin.ounpuu@emta.ee
Vello Valm
arendusspetsialist
arendusspetsialist 676 2144 vello.valm@emta.ee
Valeri Rauam
valdkonnajuht
valdkonnajuht 676 4767 valeri.rauam@emta.ee
Roman Gordejev
arendusspetsialist
arendusspetsialist 676 3895 roman.gordejev@emta.ee
Ühiskonnakaitse üksus
Tolliformaalsuste valdkond
Name Place of employment Phone number E-mail address
Külli Kurvits
valdkonnajuht
valdkonnajuht 676 2645 kylli.kurvits@emta.ee
Lennujaama tollipunkt
Muuga tollipunkt
Sillamäe tollipunkt
Tolliprotseduuride üksus
Transiidiüksus
Tolliarenduse valdkond
Name Place of employment Phone number E-mail address
Ursula Riimaa
valdkonnajuht
valdkonnajuht ursula.riimaa@emta.ee
Tollirakenduste arendusüksus
Tolliteenuste arendusüksus
Tolliõiguse üksus