You are here

Estonian Tax and Customs Board

Lõõtsa 8a,
15176 Tallinn

  • Phones:+372 880 0811 (for private clients)
  •  +372 880 0812 (for business clients)
  • Fax:+372 676 2709
  • Registry code:70000349
  • E-mail:emta@emta.ee

 

Service bureaus and customs offices »

Information phones and e-mails »

Tallinn service bureau location on the map
Tallinn service bureau location on the map
Tallinn service bureau
Tallinn service bureau
 

Departments

Contacts

You can search by name, profession, phone number and by e-mail address.
Maksu- ja Tolliamet

Ameti tegevusvaldkond on riigitulude haldamine, riikliku maksu- ja tollipoliitika rakendamine ning ühiskonna ja seadusliku majandustegevuse kaitsmine. Maksu- ja Tolliameti põhimäärus

Name Place of employment Phone number E-mail address
Valdur Laid
peadirektor
peadirektor 676 2102 valdur.laid@emta.ee
Triin Raaper
peadirektori asetäitja
peadirektori asetäitja 676 1085 triin.raaper@emta.ee
Rivo Reitmann
peadirektori asetäitja
peadirektori asetäitja rivo.reitmann@emta.ee
Kerli Onno
nõunik
nõunik kerli.onno@emta.ee
Kersti Karuse-Veebel
arendusjuht
arendusjuht 676 2150 kersti.karuse-veebel@emta.ee
Haldusosakond

Korraldab ameti valduses oleva riigivara haldamist, teenistuslähetustega seotud reisi- ja majutusteenust, ametisisest logistikateenust ning eelarve koostamist ja aruandlust. Samuti korraldab ning koordineerib dokumendi- ja arhiivihaldust. Põhimäärus »

Name Place of employment Phone number E-mail address
Tauno Krull
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja tauno.krull@emta.ee
Jaak Veerme
tehnikajuht
tehnikajuht jaak.veerme@emta.ee
Evelin Malleus
finantsspetsialist
finantsspetsialist 676 2223 evelin.malleus@emta.ee
Ülle Kodanipork
dokumendihaldur
dokumendihaldur 676 1263 ylle.kodanipork@emta.ee
Anne Aaremaa
dokumendihaldur
dokumendihaldur 676 2059 anne.aaremaa@emta.ee
Juriidiline osakond

Menetleb vaideid ja lahendab kaebusi; esindab ametit likvideerimis-, pankroti- ja kohtumenetluses; annab arvamust ameti tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide eelnõude kohta; osaleb lepingute koostamisel; koordineerib ametis väärteomenetlust ning korraldab võlgade sissenõudmisega seotud tegevusi. Lisaks nõustab osakond juriidiliselt ameti teisi struktuuriüksusi ja koolitab neid. Põhimäärus »

Name Place of employment Phone number E-mail address
Marilin Mihkelson
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 676 1428 marilin.mihkelson@emta.ee
Kerttu Sarapuu
suvetöötaja
suvetöötaja Kerttu.Sarapuu@emta.ee
Jaana Sild
suvetöötaja
suvetöötaja Jaana.Sild@emta.ee
Piia Paula Tarvis
suvetöötaja
suvetöötaja PiiaPaula.Tarvis@emta.ee
Elina Mizerova
suvetöötaja
suvetöötaja Elina.Mizerova@emta.ee
Admintiim
Name Place of employment Phone number E-mail address
Tiiu Mändla
jurist-asjaajaja
jurist-asjaajaja 676 3303 tiiu.mandla@emta.ee
Carmen Kuus
jurist-asjaajaja
jurist-asjaajaja 676 1039 carmen.kuus@emta.ee
Ingrid Danilson
infosüsteemi haldur
infosüsteemi haldur 676 1926 ingrid.danilson@emta.ee
(service relationship has been suspended)
jurist-asjaajaja
jurist-asjaajaja
Erimenetluse valdkond
Name Place of employment Phone number E-mail address
Vacant position
valdkonnajuht
valdkonnajuht
Erimenetluse tiim I
Erimenetluse tiim II
Erimenetluse tiim III
Kohtumenetluse valdkond
Name Place of employment Phone number E-mail address
Vacant position
juhtivspetsialist
juhtivspetsialist
Vacant position
valdkonnajuht
valdkonnajuht
Halduskohtuvaidlused I
Halduskohtuvaidlused II
Vaidemenetluse tiim
Õigusloome valdkond
Name Place of employment Phone number E-mail address
Tanel Ruusmaa
valdkonnajuht
valdkonnajuht 676 1468 tanel.ruusmaa@emta.ee
Kaspar Ojasalu
jurist
jurist 676 1662 kaspar.ojasalu@emta.ee
Kersti Paavel
jurist
jurist 676 1449 kersti.paavel@emta.ee
Tanel Ermel
jurist
jurist 676 2146 tanel.ermel@emta.ee
Kristiine Kübard
jurist
jurist 676 1471 kristiine.kybard@emta.ee
Kommunikatsiooniosakond

Töötab välja, arendab ja korraldab ameti meediasuhtlust, sisekommunikatsiooni ning maksu- ja tollialase teabe levitamise põhimõtteid. Põhimäärus »

Name Place of employment Phone number E-mail address
Rainer Laurits
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 676 2108 rainer.laurits@emta.ee
Kaia-Liisa Tabri
pressiesindaja
pressiesindaja 676 1115 kaia-liisa.tabri@emta.ee
Agnes Suurmets-Ots
sisekommunikatsiooni juhtivspetsialist
sisekommunikatsiooni juhtivspetsialist 676 1114 agnes.suurmets-ots@emta.ee
Helerin Rauna
turundusspetsialist
turundusspetsialist 676 2626 helerin.rauna@emta.ee
Brita Kikas
kommunikatsioonispetsialist
kommunikatsioonispetsialist brita.kikas@emta.ee
Maksuauditi osakond

Ennetab ja tõkestab maksukorralduse seaduse, maksuseaduste, vedelkütuse seaduse ja tollialaste õigusaktide rikkumisi ning viib läbi kontrolle ja väärteomenetlusi. Samuti hindab ja määrab kindlaks isikute maksuriske. Lisaks teeb muudatus- ja täiendusettepanekuid kontrollivaldkonda puudutavate õigusaktide kohta ning planeerib, juhendab ja arendab kontrollivaldkonna tööd. Põhimäärus »

Name Place of employment Phone number E-mail address
Jaanus Värk
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 676 2192 jaanus.vark@emta.ee
Eilike Pruul
osakonnajuhataja asetäitja
osakonnajuhataja asetäitja 506 9826 eilike.pruul@emta.ee
Erje Mettas
osakonnajuhataja asetäitja
osakonnajuhataja asetäitja erje.mettas@emta.ee
Vacant position
juhtiv maksuaudiitor
juhtiv maksuaudiitor
(service relationship has been suspended)
maksuaudiitor
maksuaudiitor
AO arendustiim
Name Place of employment Phone number E-mail address
Maksim Baranov
juhtivspetsialist
juhtivspetsialist maksim.baranov@emta.ee
Pille Muni
arendusspetsialist
arendusspetsialist pille.muni@emta.ee
Marek Põllu
arendusspetsialist
arendusspetsialist marek.pollu@emta.ee
Riina Šamatauskas
arendusspetsialist
arendusspetsialist 676 2185 riina.samatauskas@emta.ee
Anne Vana
arendusspetsialist
arendusspetsialist 676 2009 anne.vana@emta.ee
I maksuauditi üksus
Name Place of employment Phone number E-mail address
Erkki Paulus
maksuauditi üksuse juht
maksuauditi üksuse juht 676 1514 Erkki.Paulus@emta.ee
I Tallinn
II Tallinn
II maksuauditi üksus
Name Place of employment Phone number E-mail address
Raili Roosimaa
maksuauditi üksuse juht
maksuauditi üksuse juht 5697 5064 raili.roosimaa@emta.ee
I Tallinn
II Tallinn
III Tallinn
III maksuauditi üksus
Name Place of employment Phone number E-mail address
Kristi Veskus
maksuauditi üksuse juht
maksuauditi üksuse juht 676 1336 kristi.veskus@emta.ee
Epp Põldsalu
juhtiv maksuaudiitor
juhtiv maksuaudiitor 676 1456 epp.poldsalu@emta.ee
Margarita Tšumitševa
maksuaudiitor
maksuaudiitor 676 1440 margarita.tsumitseva@emta.ee
I Tallinn
II Tallinn
III Tallinn
IV Tallinn
V Tallinn
IV maksuauditi üksus
Name Place of employment Phone number E-mail address
Merle Siibak
maksuauditi üksuse juht
maksuauditi üksuse juht 676 1445 merle.siibak@emta.ee
I Tallinn
II Tallinn
III Tallinn
V maksuauditi üksus
Name Place of employment Phone number E-mail address
Evelin Muttik
maksuauditi üksuse juht
maksuauditi üksuse juht 676 4131 evelin.muttik@emta.ee
(service relationship has been suspended)
juhtiv maksuaudiitor
juhtiv maksuaudiitor
I Tartu
II Tartu
III Tartu
Viljandi
Võru
VI maksuauditi üksus
Name Place of employment Phone number E-mail address
Külli Koidumäe
maksuauditi üksuse juht
maksuauditi üksuse juht 676 3523 kylli.koidumae@emta.ee
Jõhvi
I Rakvere
II Rakvere
VII maksuauditi üksus
Name Place of employment Phone number E-mail address
Airi Lepassar
maksuauditi üksuse juht
maksuauditi üksuse juht 676 3236 airi.lepassar@emta.ee
Vacant position
maksuaudiitor
maksuaudiitor
(service relationship has been suspended)
juhtiv maksuaudiitor
juhtiv maksuaudiitor
Kuressaare
Paide
I Pärnu
II Pärnu
VIII maksuauditi üksus
Name Place of employment Phone number E-mail address
Herje Vahemäe
maksuauditi üksuse juht
maksuauditi üksuse juht 676 3142 herje.vahemae@emta.ee
Vacant position
maksuaudiitor
maksuaudiitor
Vacant position
maksuaudiitor
maksuaudiitor
I Tallinn
II Tallinn
Tartu
IX maksuauditi üksus
Name Place of employment Phone number E-mail address
Laura Soome
maksuauditi üksuse juht
maksuauditi üksuse juht laura.soome@emta.ee
Vacant position
väärteomenetleja
väärteomenetleja
(service relationship has been suspended)
väärteomenetleja
väärteomenetleja
Joonas Ulrich
väärteomenetleja
väärteomenetleja 676 1680 joonas.ulrich@emta.ee
(service relationship has been suspended)
väärteomenetleja
väärteomenetleja
X maksuauditi üksus
Name Place of employment Phone number E-mail address
Lia Annuk
maksuauditi üksuse juht
maksuauditi üksuse juht 676 1037 lia.annuk@emta.ee
I Tallinn
II Tallinn
III Tallinn
Kapitali töögrupp
Name Place of employment Phone number E-mail address
Mari Hermann
maksuaudiitor
maksuaudiitor 676 1018 mari.hermann@emta.ee
Martin Lehtis
juhtiv maksuaudiitor
juhtiv maksuaudiitor 676 1038 martin.lehtis@emta.ee
(service relationship has been suspended)
maksuaudiitor
maksuaudiitor
Eneli Tomingas
maksuaudiitor
maksuaudiitor Eneli.Tomingas@emta.ee
Vacant position
maksuaudiitor
maksuaudiitor
Maksude osakond

Nõustab maksustamisküsimustes. Samuti töötab välja maksuseaduste ja nende alusel antud õigusaktide rakendamise metoodikat ning annab arvamusi maksualaste õigusaktide eelnõude kohta. Lisaks menetleb aktsiisikaupade käitlemisega seotud lube ja haldab maksumärke, koordineerib aktsiisikaupade käitlejate järelevalvet ning viib läbi haldus- ja väärteomenetlusi. Põhimäärus »

Name Place of employment Phone number E-mail address
Evelyn Liivamägi
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 676 2257 evelyn.liivamagi@emta.ee
Triin Safronova
välissuhete koordinaator
välissuhete koordinaator 676 2727 triin.safronova@emta.ee
Kairit Veerberk
välissuhete koordinaator
välissuhete koordinaator 676 1616 kairit.veerberk@emta.ee
Aktsiiside talitus
Name Place of employment Phone number E-mail address
Kai-Liis Nõlvak
talitusejuhataja
talitusejuhataja 676 2187 kai-liis.nolvak@emta.ee
(service relationship has been suspended)
peaspetsialist
peaspetsialist
Kady Lintalu
peaspetsialist
peaspetsialist 676 1016 kady.lintalu@emta.ee
Martin Vippul
vanemspetsialist
vanemspetsialist 676 1096 martin.vippul@emta.ee
Sten Luide
vanemspetsialist
vanemspetsialist 676 1022 sten.luide@emta.ee
Otseste ja kaudsete maksude talitus
Name Place of employment Phone number E-mail address
Tiina Normak
talitusejuhataja
talitusejuhataja 676 1290 tiina.normak@emta.ee
Aleftina Tripolskaja
konsultant
konsultant 676 1006 aleftina.tripolskaja@emta.ee
Reet Mets
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2283 reet.mets@emta.ee
Tatjana Klettenberg
peaspetsialist
peaspetsialist tatjana.klettenberg@emta.ee
Merje Roomet
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2124 merje.roomet@emta.ee
Personaliosakond

Töötab välja ja viib ellu ameti personalipoliitikat, haldab personaliandmeid ning korraldab teenistujate koolitust, täiendus- ja ümberõpet. Samuti kujundab, koordineerib ja viib ellu ameti tööohutuse- ja töötervishoiualast poliitikat. Põhimäärus »

Name Place of employment Phone number E-mail address
Piret Põldre-Vahur
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 676 2100 piret.poldre-vahur@emta.ee
Helme Ainsoo
personalispetsialist
personalispetsialist 676 2209 helme.ainsoo@emta.ee
Monika Maripuu
koolitusspetsialist
koolitusspetsialist 676 2162 monika.maripuu@emta.ee
Helin Kangur
personalispetsialist
personalispetsialist 676 2913 helin.kangur@emta.ee
Grete Zirk
personalispetsialist
personalispetsialist 676 2104 grete.zirk@emta.ee
Sisekontrolli osakond

Korraldab ametis andmekaitset ja infoturvet ning kontrollib andmekaitse ja infoturbe nõuete täitmist. Lisaks maandab sisekontrolli osakond ameti spetsiifikast tulenevate isikutega seotud riske ja korraldab korruptsiooni ennetavat tegevust. Samuti teeb osakond süstemaatilist järelevalvet ameti teenistujate tegevuse seaduslikkuse üle, viib läbi distsiplinaarmenetlust. Põhimäärus »

Name Place of employment Phone number E-mail address
Veljo Naarits
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 676 2964 veljo.naarits@emta.ee
Kati Rääk
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2963 kati.raak@emta.ee
Kalev Toomingas
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2718 kalev.toomingas@emta.ee
Tõnis Kuuse
infoturbejuht
infoturbejuht 676 2757 tonis.kuuse@emta.ee
Ines Ehavald
andmekaitsespetsialist
andmekaitsespetsialist 676 2962 ines.ehavald@emta.ee
Teabeosakond

Töötab välja ja viib ellu järelevalve efektiivseks teostamiseks vajaliku riskihindamise süsteemi, korraldab siseriikliku ja rahvusvahelise informatsiooni vahetamist ning töötleb maksu- ja tollivaldkonda puudutavate infosüsteemide andmeid. Põhimäärus »

Name Place of employment Phone number E-mail address
Janek Leis
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja janek.leis@emta.ee
Airi Jansen-Uueda
riskijuht
riskijuht 676 1050 airi.jansen-uueda@emta.ee
(service relationship has been suspended)
peaspetsialist
peaspetsialist
Analüüsi valdkond
Name Place of employment Phone number E-mail address
Kairi Listmann
valdkonnajuht
valdkonnajuht 676 2892 kairi.listmann@emta.ee
Raido Reimann
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2750 raido.reimann@emta.ee
Annika Vetka
peaspetsialist
peaspetsialist 676 4047 annika.vetka@emta.ee
Antonina Anohhina
peaspetsialist
peaspetsialist 676 1109 antonina.anohhina@emta.ee
Haide Rukholm
peaspetsialist
peaspetsialist 676 4763 haide.rukholm@emta.ee
Andmehalduse ja arenduse valdkond
Name Place of employment Phone number E-mail address
Ülar Aasa
peaspetsialist
peaspetsialist 676 1020 ylar.aasa@emta.ee
Rain Rees
peaspetsialist
peaspetsialist 676 3157 rain.rees@emta.ee
Arvo Naeris
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2715 arvo.naeris@emta.ee
Natalja Samsonova
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2712 natalja.samsonova@emta.ee
Andres Veer
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2112 andres.veer@emta.ee
Profileerimise valdkond
Name Place of employment Phone number E-mail address
Agnes Kandroo
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2743 agnes.kandroo@emta.ee
Raivo Olt
peaspetsialist
peaspetsialist raivo.olt@emta.ee
Angelika Ermel
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2831 angelika.ermel@emta.ee
Marju Mändik
peaspetsialist
peaspetsialist 676 1167 marju.mandik@emta.ee
Innar Voorel
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2744 innar.voorel@emta.ee
Rahvusvahelise infovahetuse valdkond
Name Place of employment Phone number E-mail address
Pille Lepik
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2935 pille.lepik@emta.ee
(service relationship has been suspended)
peaspetsialist
peaspetsialist
Anna Aleksejeva
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2943 anna.aleksejeva@emta.ee
Triin Antso
peaspetsialist
peaspetsialist 676 3294 triin.antso@emta.ee
Liis Vaalmäe
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2841 liis.vaalmae@emta.ee
Strateegilise analüüsi valdkond
Name Place of employment Phone number E-mail address
Külli Peeduli
peaspetsialist
peaspetsialist Kylli.Peeduli@emta.ee
Imre Rubin
peaspetsialist
peaspetsialist 676 3288 imre.rubin@emta.ee
Jekaterina Jakobson
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2898 jekaterina.jakobson@emta.ee
Vacant position
peaspetsialist
peaspetsialist
Liisa Pedosk
peaspetsialist
peaspetsialist 676 1152 liisa.pedosk@emta.ee
Teabejuhtimiskeskus
Name Place of employment Phone number E-mail address
Nikita Palgi
peaspetsialist
peaspetsialist nikita.palgi@emta.ee
Helena Klaas
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2888 helena.klaas@emta.ee
Pearu Reek
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2888 Pearu.Reek@emta.ee
Andrus Keerberg
peaspetsialist
peaspetsialist 676 4157 andrus.keerberg@emta.ee
Vacant position
peaspetsialist
peaspetsialist
Teenuste osakond

Teenindab ja nõustab kliente teenindusbüroodes ja kontaktkeskuses ning haldab ja arendab teenindus- ja infokanaleid (nt e-maksuamet/e-toll, koduleht). Tegeleb maksu- ja tollikohustuste täitmiseks pakutavate avalike teenuste arendamisega ja ametiülese koordineerimisega. Peab arvestust maksutulude üle ning tegeleb maksuvõlglastega, leides neile koostöös parimad lahendused. Põhimäärus »

Name Place of employment Phone number E-mail address
Vacant position
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja
Arvestuse ja võlahalduse valdkond
Name Place of employment Phone number E-mail address
Vacant position
valdkonnajuht
valdkonnajuht
Arvestuse talitus
Võlamenetluse talitus
Avalike teenuste valdkond
Name Place of employment Phone number E-mail address
Sander Aasna
valdkonnajuht
valdkonnajuht Sander.Aasna@emta.ee
Monika Madison
teenusejuht
teenusejuht 676 2239 monika.madison@emta.ee
Hannes Udde
teenusejuht
teenusejuht 676 2309 hannes.udde@emta.ee
Tiina Lindroos
teenusejuht
teenusejuht 676 2308 tiina.lindroos@emta.ee
Hasartmängumaksu ja TMIN-teenuse tiim
Klienditeeninduse valdkond
Name Place of employment Phone number E-mail address
Vacant position
valdkonnajuht
valdkonnajuht
Vacant position
peaspetsialist
peaspetsialist
Vacant position
kodulehe haldur
kodulehe haldur
Anastassia Kušnir
suvetöötaja
suvetöötaja Anastassia.Kusnir@emta.ee
e-büroo
Klienditugi
Teenindusbürood
TNO arendustiim
Name Place of employment Phone number E-mail address
Elveli Randma
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2315 elveli.randma@emta.ee
Jüri Tõnisberg
e-teenuste disainer
e-teenuste disainer 676 1024 jyri.tonisberg@emta.ee
Karin Aleksandrov
arendusspetsialist
arendusspetsialist 676 2277 karin.aleksandrov@emta.ee
Andres Gavriljuk
projektijuht
projektijuht Andres.Gavriljuk@emta.ee
(service relationship has been suspended)
arendusspetsialist
arendusspetsialist
Tolliosakond

Teenindab kliente ja juhendab neid tolliformaalsuste täitmisel; kaitseb ühiskonna ja seaduslikku majandustegevust; rakendab tollialaseid õigusakte ning ennetab, tõkestab, avastab ja menetleb tollialaseid rikkumisi. Lisaks annab osakond tollivaldkonda puudutavate õigusaktide eelnõude kohta arvamusi ning teeb tollialast koostööd teiste ametiasutuste, välisriikide ametiasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega. Põhimäärus »

Name Place of employment Phone number E-mail address
Vacant position
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja
Idapiiri tollijärelevalve valdkond
Name Place of employment Phone number E-mail address
Ants Kutti
valdkonnajuht
valdkonnajuht 676 3815 ants.kutti@emta.ee
Lauri Pastak
välissuhete spetsialist
välissuhete spetsialist 676 3801 lauri.pastak@emta.ee
Janno Rätsep
tolliinspektor
tolliinspektor janno.ratsep@emta.ee
Priit Laatre
tolliinspektor
tolliinspektor 676 2211 priit.laatre@emta.ee
Maiu Rõbakov
tolliinspektor-teenistuskoerte treener
tolliinspektor-teenistuskoerte treener 676 4435 maiu.robakov@emta.ee
Ida tollipunkt
Lõuna tollipunkt
Sisemaa tollijärelevalve valdkond
Name Place of employment Phone number E-mail address
Vacant position
valdkonnajuht
valdkonnajuht
Lennujaama reisiterminali tollikontrolli üksus
Posti tollikontrolli üksus
Sadamate tollikontrolli üksus
Sisemaa kontrollüksus