You are here

Applying for certificates to a business client

We are adding the translation.


Order the certificate easily and speedily

Kas teate, et

  • Tõendi saate ka ise koostada
    E-maksuametis/e-tollis saate maksuvõla puudumise tõendi, võlatõendi ja saldoteatise ise koostada ning samalt lehelt kohe seda vajava asutuse või isiku meiliaadressile saata.
    Lugege rohkem: Tõendite koostamine ja esitamine e-maksuametis/e-tollis »
  • Kodanikud ja ettevõtted ei pea taotlema Maksu- ja Tolliametilt tõendeid teistele Eesti riigiametitele (töötukassa, politsei, sotsiaalkindlustusamet, tööinspektsioon, haigekassa jt) ning kohalikele omavalitsustele esitamiseks, kuna nendel asutustel on olemas juurdepääs Maksu- ja Tolliameti andmetele.
30.10.2019