Consignments

Quantitative and value limitations imposed on goods depend on whether the goods were sent to Estonia from a Member State of the European Union or from a country outside of the European Union (i.e. third country).

Euroopa Liidu liikmesriigid

Euroopa Liidu liikmesriigid on: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi, Ungari.

Eriterritooriumid

Eriterritooriumid ehk nõukogu direktiiviga 2006/112/EÜ mittehõlmatud ühenduse territooriumi osad on: Ahvenamaa, Kanaari saared, Kanalisaared, Prantsusmaa ülemerealad (Guadeloupe, Guiana, Martinique ja Reunion) ja Kreeka Athose Mägi.

Eriterritooriumidelt Eestisse saadetud kaupade suhtes kehtivad samad koguselised ja väärtuselised piirangud, mis kauba saatmisel kolmandast riigist. Seetõttu tuleb ka nendelt territooriumidelt Eestisse saadetud kaup tollis deklareerida ning sõltuvalt kaubast tasuda käibemaks ja aktsiis.

Online purchases

If you order goods from a foreign online store, your parcel may be subject to declaration and taxation in case the country of departure of the goods is outside the European Union.

Read more

Return of goods

Goods being sent from Estonia to a country outside the European Union by postal or courier service generally has to be declared if the value of it exceeds 1000 euros or the quantity exceeds 1000 kg or a special permit requirement has been established for the goods.

Read more

Declaration of postal parcels

Beginning from 1 July all parcels – purchases from online stores as well as gifts from other natural persons – arriving from outside of the European Union need to be declared regardless of their value.

Read more

Last updated: 04.10.2021

Was this page helpful?