Deklaratsiooni esitamise võimalused

  • Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. 
    Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

    deklaratsiooni esitama

  • Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

  • Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Tavamääraga maksustatud dividend

Residendist äriühing maksab kasumi jaotamisel ehk dividendi väljamaksmisel tulumaksu tavamääras 20/80, kui  äriühing ei ole kolmel eelneval aastal maksnud maksustatud dividende ja omakapitali väljamakseid või madalam maksusumääraga maksustatav arvestuslik kasumi summa on käesoleval aasta ära kasutatud.

Näide 1
2019, 2020, 2021 aastal ei makstud omanikele dividende ega ka omakapitali väljamakseid. OÜ-l Mägramaja on jaotamata kasum 2000.00 eurot, millest dividendina makstakse välja 1600.00 eurot mais 2022. Koodidele 7008 ja 7010 kirjutatakse kalendrikuul väljamakstud dividendi summa 1600.00 eurot.

Osa I. Väljamakstud dividendid ja muud kasumieraldiselt, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute kasum ning tulumaks lahkumisel

  Kood Summa
Väljamakstud dividendide ja muude kasumieraldiste maksustatav summa 7008 1600.00
Madalama maksumääraga maksustatud dividend ja muud kasumieraldised 7009  
Tavamääraga maksustatud dividend ja muud kasumieraldised 7010 1600.00
Vormi TSD koodile 114 kantav tasutav tulumaks: 7200 400.00
1600 × 20/80 = 400

Koodidel 7008 ja 7010 deklareeritud väljamakstud dividendi summa 1600.00 euro saajate kohta tuleb esitada vorm INF 1.

Maksustamisperioodil väljamakstud dividendide, omakapitali väljamaksete saajad, vorm INF 1

Väljamakse saaja Väljamakse
isiku- või registrikood Eestis mitteresidendi isiku- või registrikood ees- ja perekonnanimi või nimi mitteresidendi elu- või asukohariigi liik summa kinnipeetud tulumaks
elu- või asukohariigis nimi aadress
13000 13010 13020 13030 13040 13050 13060 13074
1XXXXXXX Mägramaja DK 1 600.00  

Näide 2
OÜ Murumuna sai dividende 3000.00 eurot AS-ilt Päikeseratas, kus OÜ osalus AS-is on vähem kui 10%. AS Päikeseratas on väljamakstud dividendid lisal 7 deklareerinud ja maksustanud. Nüüd maksab OÜ saadud dividendid summas 3000.00 eurot välja oma osanikele märtsis 2022. TuMS § 54 lõiget 5 OÜ rakendada ei saa, sest selle sätte kohaselt saab ainult välisriigis tasutud või kinnipeetud tulumaksu arvesse võtta äriühingu enda maksukohustuse vähendamiseks. Dividende saanud OÜ osaluse suurus ei vasta ka TuMS § 50 lg 11 punktis 1 sätestatud tingimustele, s.t tema osalus dividendide saamisel on vähem, kui 10%. OÜ-l tuleb osanikele väljamakstavad dividendid 3000.00 eurot deklareerida koodil 7008. Siinkohal tekib Eesti äriühingult saadud dividendide puhul topelt maksustamine. OÜ Murumuna ei maksnud 2019-2021. aastal omanikele dividende ega ka omakapitali väljamakseid.

Osa I. Väljamakstud dividendid ja muud kasumieraldiselt, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute kasum ning tulumaks lahkumisel

  Kood Summa
Väljamakstud dividendide ja muude kasumieraldiste maksustatav summa 7008 3000.00
Madalama maksumääraga maksustatud dividend ja muud kasumieraldised 7009  
Tavamääraga maksustatud dividend ja muud kasumieraldised 7010 3000.00
Vormi TSD koodile 114 kantav tasutav tulumaks: 7200 750.00
3000 × 20/80 = 750

Koos lisaga 7 tuleb esitada vorm INF 1, kus näidatakse dividendi saanud isikud eraldi.

Maksustamisperioodil väljamakstud dividendide, omakapitali väljamaksete saajad, vorm INF 1

Väljamakse saaja Väljamakse
isiku- või registrikood Eestis mitteresidendi isiku- või registrikood ees- ja perekonnanimi või nimi mitteresidendi elu- või asukohariigi liik summa kinnipeetud tulumaks
elu- või asukohariigis nimi aadress
13000 13010 13020 13030 13040 13050 13060 13074
1XXXXXXX Murumuna DK 3 000.00  

Viimati uuendatud 09.09.2022

Viimati uuendatud 31.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?