Deklaratsiooni esitamise võimalused

 • Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. 
  Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

  deklaratsiooni esitama

 • Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

 • Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

8. Lapsepuhkus

     

1. aprill 2022 muutus vanemahüvitiste ja lapsepuhkuste kord. Muudatuse tulemusena teeb edaspidi vanemahüvitiste ja -puhkuste väljamakseid Sotsiaalkindlustusamet.

Töötaja korraline puhkus ja lapsepuhkus (väljamakse liik 16), kuni 31.03.2022 tehtud väljamaksete puhul.

Liisa on töölepinguga töötaja, kellele tehti maikuus puhkusetasu väljamakse (brutosummas) 1200 eurot ja 3 tööpäeva eest ka lapsepuhkust 82,77 eurot (3 x 27,59). Liisa on esitanud avalduse maksuvaba tulu rakendamiseks 500 eurot, ta on ühinenud kohustusliku kogumispensioni II sambaga ja ta ei ole vanaduspensionieas.

Korraline puhkusetasu ja puhkusetasu lapsepuhkuse eest deklareeritakse lisal 1 erinevate väljamakse liikidena, s.t. et tegemist on eriliigiliste väljamaksetega, mille maksuarvestus toimub eraldi.

Töötasu maksuarvestus
 • Sotsiaalmaks: 1200 x 33% = 396
 • Kohustusliku kogumispensioni makse: 1200 x 2% = 24
 • Töötaja töötuskindlustusmakse: 1200 x 1,6% = 19,20
 • Tööandja töötuskindlustusmakse: 1200 x 0,8% = 9,6
 • Kinnipeetud tulumaks (1200 - 24 – 19,20 – 454,02) x 20% = 140,56

NB! Maksuvaba tulu suurus arvutatakse töötajale väljamaksete üleselt, s.t. et töötajale tehtud väljamaksed summeeritakse ja leitakse kõikide väljamaksete peale üks maksuvaba tulu. Kalendrikuu väljamaksed 1200 eurolt 2100 euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile 500 – 500 ÷ 900 × (väljamakse – 1200). Kuigi töötaja on esitanud avalduse maksuvaba tulu rakendamiseks 500 eurot kuus, siis tööandja võib maksuvaba tulu rakendada seadusega lubatud suuruses. Antud näite puhul on maksuvaba tulu suurus 454,02 eurot (500-500÷900(1282,77-1200)).

Lapsepuhkuse maksuarvestus

Lapsepuhkuse hüvitist ei maksustata sotsiaalmaksuga, töötuskindlustus- ega kogumispensioni maksega, kuid maksustatakse tulumaksuga. Lapsepuhkus deklareeritakse väljamakse liigiga 16.

Väljamakstava lapsepuhkuse tasu on arvutatud töötasu alammäärast: 2021. aastal on töötasu alammäär 584 eurot kuus ja lapsepuhkuse päevatasu 27,59 eurot.

 • Kinnipeetud tulumaks: 82,77 x 20% = 16,55 eurot.
 • Liisa pangakontole kantakse puhkusetasu ja lapsepuhkuse tasu väljamakse netosummas, mis on 1082,46 eurot (1200–24–19,20–140,56)+(82,77-16,55).
Deklareerimine vormi TSD lisal 1

Väljamakse saaja

Väljamakse

Sotsiaalmaksuga maksustatav väljamakse
1060

Sotsiaalmaks
1100

Kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse
1110

ees- ja perekonnanimi
1010

liik
1020

summa
1030

Liisa

10

1200

1200
 

396

24

16

82,77

Töötuskindlustus-maksega maksustatav väljamakse
1120

Kinnipeetud töötuskindlustusmakse
1130

Tööandja töötuskindlustusmakse
1140

Tulumaksu kinnipidamisel maha arvatud maksuvaba tulu

Kinnipeetud
tulumaks

liik
1150

summa
1160

summa
1170

1200

19,20

9,60

610

454,02

140,56

16,55

Viimati uuendatud 23.09.2022

Viimati uuendatud 31.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?