Deklaratsiooni esitamise võimalused

 • Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. 
  Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

  deklaratsiooni esitama

 • Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

 • Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

5. Võlaõigusliku lepingu alusel teenuse ...

5. Võlaõigusliku lepingu alusel teenuse mitteresidendist osutaja tasu 1200 eurot

Võlaõigusliku lepingu alusel teenuse osutaja tasu 1200 euro (väljamakse liik 123), kellele kohaldub tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise lepingust tulenev maksuvabastus Eestis.

Diana on Saksamaa residendist võlaõigusliku lepinguga teenuse osutaja, kes viibib Eestis lühiajaliselt ja kelle tasu Eestis teenuse osutamisest (brutosummas) on 1200 eurot.
 
Kuna Eestil on Saksamaaga sõlmitud tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise leping (maksuleping), mille (artikli 14) kohaselt ei maksustata Saksamaa residendi teenustasu Eestis, kui sellest tegevusest ei ole Eestis tekkinud kindlat asukohta.

Väljamakse saaja kohta on Maksu- ja Tolliameti andmebaasi sisestatud kehtiv Saksamaa maksuhalduri kinnitatud residentsustõend. Seega kohaldatakse väljamaksjale maksulepingust tulenevat maksuvabastust (koodil 2160 on tulumaksumäär 0% ja koodil 2170 on kinnipeetud tulumaks 0 eurot).

Kuna Saksamaa on Euroopa Liidu liikmesriik, on väljamaksjal õigus temale tehtud väljamakselt Eestis kinnipeetava tulumaksu arvutamisel maha arvata maksuvaba tulu Eesti seaduse kohaselt, kui Maksu- ja Tolliametile on esitatud ja kehtiv Saksamaa maksuhalduri kinnitatud maksuresidentsustõend.

Samas, kuna väljamaksele kohaldub juba maksulepingust tulenev maksuvabastus, puudub vajadus kohaldada veel Eesti seaduse alusel maksuvaba tulu koodidel 2154 ja 2155.

Seega ei pea Diana esitama avaldust Eestis kinnipeetava tulumaksu arvutamisel Eesti  maksuvaba tulu kohaldamiseks, sest väljamakse on juba maksulepingust tulenevalt maksuvaba.

Väljamakse saajal on Saksamaa sotsiaalset kindlustatust tõendav vorm A1, s.t. et talle tehtud väljamakselt ei maksta ka sotsiaalmaksu ega töötuskindlustusmakseid Eestis. Sel juhul valitakse väljamakse liigiks 124.

Residentsustõendi ja tõendi A1 olemasolul, kui Eestis väljamakselt maksukohustust tegelikult ei teki, peab väljamaksja siiski Saksamaa residendi tulu deklareerima vormi TSD lisal 2.

Kui saaja on registreeritud Eestis või teises Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis (Euroopa Liidus, Islandil, Liechtensteinis või Norras, näites Saksamaal) füüsilisest isikust ettevõtjana, siis on väljamaksja vormi A1 olemasolul vabastatud väljamakse deklareerimisest vormi TSD lisal 2, saaja deklareerib võimaliku Eesti maksukohustuse ise. Seega, kui Diana on Saksamaal registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana, siis deklareerib Diana võimaliku Eesti maksukohustuse ise.

Maksuarvutus
 • Kinnipeetud tulumaks 1200 x 0 =  0 eurot

Diana pangakontole kantakse töötasu netosummas, mis on 1200 eurot (1200–0).
 

Deklareerimine vormi TSD lisal 2:

Väljamakse saaja

Väljamakse

Millisest riigist on väljastatud A1/E101

isiku- või registrikood Eestis

nimi või ees- ja perekonnanimi

residendiriik

liik

summa

2000

2010

2020

2030

2040

2060

55577899900

Diana

DE

124

1200

Saksamaa

Tulumaksuga maksustatav

väljamakse

Tulumaksu kinnipidamisel maha arvatud maksuvaba tulu

Kinnipeetud

tulumaksu määr

Kinnipeetud

tulumaks

Liik

Summa

2150

2154

2155

2160

2170

1200

0

0

Maksuarvutus ilma kehtiva residentsustõendita

Kui väljamakse saaja kohta kehtivat residentsustõendit ei ole, siis ei saa kohaldada:

 • maksulepingust tulenevat maksuvabastust (koodil 2160 on tulumaksu määr 20%) ega

 • maksuvaba tulu Eesti seaduse kohaselt (koodidel 2154 ja 2155).

 • Kinnipeetud tulumaks 1200 x 20% =  240 eurot

Vorm A1 sotsiaalse kindlustatuse kohta Saksamaal on olemas.

Diana pangakontole kantakse töötasu netosummas, mis on 960 eurot (1200–240).

Deklareerimine vormi TSD lisal 2

Väljamakse saaja

Väljamakse

Millisest riigist on väljastatud A1/E101

isiku- või registrikood Eestis

nimi või ees- ja perekonnanimi

residendiriik

liik

summa

2000

2010

2020

2030

2040

2060

55577899900

Diana

124

1200

Saksamaa

Sotsiaalmaksuga maksustatav

väljamakse

Sotsiaal-

maks

Töötuskindlustus-maksega maksustatav väljamakse

Kinnipeetud töötuskindlustus-makse

Tööandja

töötuskindlustusmakse

2070

2110

2120

2130

2140

Tulumaksuga maksustatav

väljamakse

Tulumaksu kinnipidamisel maha arvatud maksuvaba tulu

Kinnipeetud

tulumaksu määr

Kinnipeetud

tulumaks

Liik

Summa

2150

2154

2155

2160

2170

1200

20

960

Viimati uuendatud 13.12.2021

Viimati uuendatud 31.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?