Deklaratsiooni esitamise võimalused

  • Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. 
    Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

    deklaratsiooni esitama

  • Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

  • Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

5. Palgata puhkus, sotsiaalmaksukohustus

Töölepingulise töötaja töötasu väljamakset ei tehtud või töötaja oli palgata puhkusel, kuid tööandjal on kohustus tasuda töötaja eest sotsiaalmaksu kuumääralt.

Annela on töölepinguga töötaja, kes oli palgata puhkusel, mistõttu talle kalendrikuus töötasu väljamakset ei tehtud. Töötaja on esitanud avalduse maksuvaba tulu rakendamiseks 500 eurot. Anneli on liitunud kohustusliku kogumispensioni II sambaga. Annela ei ole vanaduspensionär ning talle ei laiene ka muud erandid, mis võimaldavad tööandjal sotsiaalmaksu maksta tegelikult makstud tasult.

Maksuarvestus

Kui tööandja ei tee kalendrikuus töötajale töötasu väljamakseid, on tööandjal sotsiaalmaksuseadusest lähtuvalt reeglina kohustus deklareerida ja tasuda kuumääralt sotsiaalmaks, v.a. sotsiaalmaksuseaduses § 2 lg 4 nimetatud juhtudel.

2021. aastal on sotsiaalmaksu kuumäär 584 eurot.

  • Sotsiaalmaks 584 x 33% = 192,72 eurot
Deklareerimine vormi TSD lisal 1

Väljamakse saaja

Väljamakse

Sotsiaalmaksuga maksustatav väljamakse
1060

Sotsiaalmaksuga maksustatava väljamakse suurendus seoses sotsiaalmaksu miinimumkohustusega
1090

Sotsiaalmaks
1100

ees- ja perekonnanimi
1010

liik
1020

summa
1030

Annela

10

0

584

192,72

Viimati uuendatud 12.01.2022

Viimati uuendatud 31.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?