Deklaratsiooni esitamise võimalused

 • Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. 
  Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

  deklaratsiooni esitama

 • Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

 • Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

4. Töötaja töötasu alla sotsiaalmaksu kuumäära

Töölepingulise töötaja töötasu on alla sotsiaalmaksu kuumäära (väljamakse liik 10).

Anneli on töölepinguga töötaja, kelle töötasu (brutosummas) on 500 eurot. Töötaja on esitanud avalduse maksuvaba tulu rakendamiseks 500 eurot. Anneli on liitunud kohustusliku kogumispensioni II sambaga, ta ei ole vanaduspensionieas ning talle ei laiene ka muud erandid, mis võimaldavad tööandjal sotsiaalmaksu maksta tegelikult makstud tasult.

Maksuarvestus

2021. aastal on sotsiaalmaksu kuumäär 584 eurot. Kuna väljamakse jääb alla kuumäära, siis on tööandjal kohustus tasuda töötaja eest sotsiaalmaksu kuumääralt (584 eurolt) ja koodil 1090 näidatakse sotsiaalmaksuga maksustatava väljamakse suurendus 84 eurot (584 – 500).

 • Sotsiaalmaks (500 + 84) × 33% = 192,72 eurot
 • Kohustusliku kogumispensioni makse 500 × 2% = 10 eurot
 • Töötaja töötuskindlustusmakse 500 × 1,6% = 8 eurot
 • Tööandja töötuskindlustusmakse 500 × 0,8% = 4 eurot
 • Kinnipeetud tulumaks (500 – 10 – 8 – 482) × 20% = 0 eurot

Kuigi töötaja on esitanud avalduse maksuvaba tulu rakendamiseks 500 eurot, siis tööandja saab rakendada maksuvaba tulu vastavalt tehtud väljamaksele. Selle näite puhul on tööandjal võimalik rakendada maksuvaba tulu maksimaalselt 482 eurot (500 – 10 – 8). Rakendamata maksuvaba tulu saab töötaja kasutada oma tuludeklaratsioonis.

Anneli pangakontole kantakse töötasu netosummas, mis on 482 eurot (500 – 10 – 8).

DEklareerimine vormi tsd lisal 1
Väljamakse saaja Väljamakse Sotsiaalmaksuga maksustatav väljamakse Sotsiaalmaksuga maksustatava väljamakse suurendus seoses sotsiaalmaksu miinimumkohustusega Sotsiaalmaks Kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse
Ees- ja perekonnanimi liik summa
1010 1020 1030 1060 1090 1100 1110
Anneli 10 500 500 84 197,72 10
Töötuskindlustus-maksega maksustatav väljamakse Kinnipeetud töötuskindlustus-makse Tööandja töötus-kindlustusmakse Tulumaksu kinnipidamisel maha arvatud maksuvaba tulu Kinnipeetud tulumaks 
liik summa summa
1120 1130 1140 1150 1160 1170
500 8 4 610 482 0,00

Viimati uuendatud 23.09.2022

Viimati uuendatud 31.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?