Deklaratsiooni esitamise võimalused

 • Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. 
  Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

  deklaratsiooni esitama

 • Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

 • Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

10. Tööandja haigushüvitis 100%

Tööandja haigushüvitis 100% keskmisest töötasust

Töötasu (väljamakse liik 10) ja tööandja haigushüvitis (väljamakse liik 24).

Anu on töölepinguga täistööajaga töötaja, kes oli 19–30 märtsil haiguslehel. Tööandja maksis Anule 7. aprillil märtsikuu eest töötasu 800 eurot ja 2-5 haiguspäeva eest haigushüvitist 190 eurot (100% töötaja keskmise töötasu ulatuses). Töötaja on liitunud kohustusliku kogumispensioni II sambaga ja ta on esitanud avalduse maksuvaba tulu rakendamiseks 500 eurot.

Töötasu ja tööandja haigushüvitis deklareeritakse lisal 1 erinevate väljamakse liikidena, s.t. et tegemist on eriliigiliste väljamaksetega, mille maksuarvestus toimub eraldi.

Töötasu maksuarvestus
 • Sotsiaalmaks: 800 x 33% = 264 eurot
 • Kohustusliku kogumispensioni makse: 800 x 2% = 16 eurot
 • Töötaja töötuskindlustusmakse: 800 x 1,6% = 12,80 eurot
 • Tööandja töötuskindlustusmakse: 800 x 0,8% = 6,40 eurot
 • Kinnipeetud tulumaks: (800 – 16 – 12,80 - 500) x 20% = 54,24 eurot
Tööandja haigushüvitise maksuarvestus
 • Tulumaks haigushüvitiselt 190 x 20% = 38 eurot

Tööandja haigushüvitis maksustatakse ainult tulumaksuga kuni 100% töötaja keskmisest töötasust. Tööandja haigushüvitis deklareeritakse väljamakseliigiga 24.

Kuna töötasule rakendati ära kogu maksuvaba tulu 500 eurot, siis tööandja haigushüvitisele maksuvaba tulu rakendada ei saa.

Anu pangakontole kantakse töötasu ja tööandja haigustasu väljamakse netosummas, mis on 868,96 eurot (800–16–12,80–54,24) + (190 -38).

Deklareerimine vormi TSD lisal 1

Väljamakse saaja

Väljamakse

Sotsiaalmaksuga maksustatav väljamakse
1060

Sotsiaalmaks
1100

Kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse
1110

ees- ja perekonnanimi
1010

liik
1020

summa
1030

Anu

10

800

800

264

16

24

190

Töötuskindlustusmaksega maksustatav väljamakse
1120

Kinnipeetud töötuskindlustusmakse
1130

Tööandja töötuskindlustusmakse
1140

Tulumaksu kinnipidamisel maha arvatud maksuvaba tulu

Kinnipeetud
tulumaks

liik
1150

summa
1160

summa
1170

800

12,80

6,40

610

500

54,24

38

Viimati uuendatud 23.09.2022

Viimati uuendatud 31.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?