Deklaratsiooni esitamise võimalused

 • Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. 
  Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

  deklaratsiooni esitama

 • Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

 • Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

1. Töötaja töötasu alla 1200 euro

Töölepinguline töötaja, töötasu alla 1200 euro (väljamakse liik 10).

Juhan on töölepinguga töötaja, kelle töötasu (brutosumma) on 1000 eurot. Töötaja on liitunud kohustusliku kogumispensioni II sambaga, samuti on ta esitanud tööandjale avalduse maksuvaba tulu rakendamiseks 500 eurot kuus. Töötaja ei ole vanaduspensionieas.

Maksuarvestus
 • Sotsiaalmaks 1000 × 33% = 330 eurot
 • Kinnipeetud kogumispensioni makse 1000 × 2% = 20 eurot
 • Kinnipeetud töötuskindlustusmakse 1000 × 1,6% = 16 eurot
 • Tööandja töötuskindlustusmakse 1000 × 0,8% = 8 eurot
 • Kinnipeetud tulumaks (1000 – 20 – 16 – 500) × 20% = 92,8 eurot

Väljamaksega kuni 1200 eurot on maksuvaba tulu 500 eurot.

Juhani pangakontole kantakse töötasu netosummas, mis on 871,20 eurot (1000 – 20 – 16 – 92,8).

Deklareerimine vormi TSD lisal 1
Väljamakse saaja Väljamakse Sotsiaalmaksuga maksustatav väljamakse Sotsiaalmaks Kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse
Ees- ja perekonnanimi liik summa
1010 1020 1030 1060 1100 1110
Juhan 10 1000 1000 330 20
Töötuskindlustus-maksega maksustatav väljamakse Kinnipeetud töötuskindlustus-makse Tööandja töötus-kindlustusmakse Tulumaksu kinnipidamisel maha arvatud maksuvaba tulu Kinnipeetud tulumaks 
liik summa summa
1120 1130 1140 1150 1160 1170
100 16 8 610 500 92,80

Viimati uuendatud 23.09.2022

Viimati uuendatud 31.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?