Deklaratsiooni esitamise võimalused

 • Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. 
  Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

  deklaratsiooni esitama

 • Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

 • Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

1. Mitteresidendist töötaja töötasu alla 1200 euro

Töölepinguline töötaja, töötasu alla 1200 euro (väljamakse liik 120)

Juhani on Soome maksuresidendist töölepinguga töötaja, kelle töötasu (brutosumma) on 1000 eurot
Töötaja ei ole vanaduspensionieas. Juhani on esitanud tööandjale avalduse maksuvaba tulu rakendamiseks 500 eurot kuus
.

Mitteresidendi puhul ei saa kinni pidada kohustusliku kogumispensioni (II samba) makseid. 
Väljamaksele kuni 1200 eurot on maksuvaba tulu (olenevalt tulu suurusest ja maksumaksja avaldusest) kuni 500 eurot. Kõik samale isikule samas kuus tehtud väljamaksed liidetakse kokku.
 
Kuna Juhani residendiriik on Soome (Euroopa Liidu liikmesriik) ja Maksu- ja Tolliametile on esitatud kehtiv Soome maksuhalduri kinnitatud residentsustõend, siis on Eesti tööandjal õigus mitteresidendile tehtud Eestis maksustatavalt väljamakselt Eestis kinnipeetava tulumaksu arvutamisel maha arvata maksuvaba tulu Eesti seaduse kohaselt

Maksuarvutus
 • Sotsiaalmaks 1000 × 33% = 330 eurot
 • Kinnipeetud töötuskindlustusmakse 1000 × 1,6% = 16 eurot
 • Tööandja töötuskindlustusmakse 1000 × 0,8% = 8 eurot
 • Kinnipeetud tulumaks (1000 – 16 – 500) × 20% = 96,80 eurot

Juhani pangakontole kantakse töötasu netosummas, mis on 887,20 eurot (1000 – 16 – 96,80).

Deklareerimine vormi TSD lisal 2

Väljamakse saaja

Väljamakse

Millisest riigist on väljastatud A1/E101

isiku- või registrikood Eestis

nimi või ees- ja perekonnanimi

residendiriik

liik

summa

2000

2010

2020

2030

2040

2060

12345678900

Juhani

FI

120

1000

Sotsiaalmaksuga maksustatav

väljamakse

Sotsiaal-maks

Töötuskindlustusmaksega maksustatav väljamakse

Kinnipeetud töötuskindlustusmakse

Tööandja

töötuskindlustusmakse

2070

2110

2120

2130

2140

1000

330

1000

16

8

 

Tulumaksuga maksus-tatav väljamakse

Tulumaksu kinnipidamisel maha arvatud maksuvaba tulu

Kinnipeetud

tulumaksu määr

Kinnipeetud

tulumaks

Liik

Summa

2150

2154

2155

2160

2170

1000

610

500

20

96.80

Maksuarvutuse erandid
 • Kui töötaja on Eesti vanaduspensionieas, ei peeta väljamakselt kinni töötuskindlustusmakset (kood 2130) määraga 1,6% (näites 16 eurot).

 • Kui töötaja kohta on välisriigist (teisest Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigist (EL liikmesriigid, Island, Liechtenstein, Norra) või Šveitsist (näites Soomest) väljastatud selles välisriigis sotsiaalset kindlustatust kinnitav tõend vormil A1, tuleb see riik märkida koodile 2060 ning siis ei arvutata Eestis sotsiaalmaksu koodil 2110 (näites 330 eurot) ega töötuskindlustusmakset koodil 2130 (näites 16 eurot) ega  koodil 2140 (näites 8 eurot).

MAKSUVABA TULU EI SAA RAKENDADA
 • Kui kehtivat Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi (EL liikmesriigid, Island, Liechtenstein, Norra, näites Soome) maksuhalduri kinnitatud residentsustõendit ei ole, siis maksuvaba tulu koodidel 2154 ja 2155 (näites 500 eurot) kohaldada ei saa

 • Kolmandate riikide (eelmises punktis nimetamata riigi) maksuresidendile tehtavalt väljamakselt ei saa Eestis kinnipeetava tulumaksu arvutamisel Eesti maksuvaba tulu maha arvata.

Maksuarvutus
 • Sotsiaalmaks 1000 × 33% = 330 eurot
 • Kinnipeetud töötuskindlustusmakse 1000 × 1,6% = 16 eurot
 • Tööandja töötuskindlustusmakse 1000 × 0,8% = 8 eurot
 • Kinnipeetud tulumaks (1000 – 16) × 20% = 196,80 eurot
 • Maksuvaba tulu 500 eurot rakendada ei saa ning lisa 2 koode 2154 ja 2155 ei täideta.

Juhani pangakontole kantakse töötasu netosummas, mis on 787,20 eurot (1000–16 – 196,80).

Viimati uuendatud 13.12.2021

Viimati uuendatud 31.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?