Käibemaksumäärad ja maksuvaba käive

Käibemaksuseadusest tulenevalt on Eestis käibemaksumäärad 20%, 9%, 5% ja 0%. Teatud sotsiaalset laadi kaupade ja teenuste käive on maksuvaba. Maksukohustuslasel on seadusest tulenev võimalus lisada käibemaks maksuvabade kaupade ja teenuste maksustatavale väärtusele, käibemaksu lisamisest tuleb Maksu- ja Tolliametit enne käibe toimumist kirjalikult teavitada.

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Kiirelt kätte

Käibemaksumääraga 5% maksustatav käive

Alates 01.08.2022 on nii füüsilisel kandjal kui elektrooniliste ajakirjandusväljaannete käibemaksumääraks 5% varasema 9% asemel. Endiselt jääb kehtima 20% käibemaksumäär peamiselt reklaami või erakuulutusi avaldavatele või peamiselt erootilise või pornograafilise sisuga või video- või muusikasisuga ajakirjandusväljaannetele.

01.08.2022 muutus ainult ajakirjandusväljannete käibemaksumäär, mitte määratlus. Selle üle otsustamisel, kas tegemist on ajakirjandusväljaandega, lähtub maksuhaldur kõigepealt sellest, kas väljaandele on antud rahvusvaheline jadaväljaande standardnumber ISSN (International Standard Serial Number). Kui väljaandele on antud rahvusvaheline raamatute standardnumber ISBN (International Standard Book Number) või mõlemad standardnumbrid, nii ISSN kui ISBN, mille saavad eripealkirjaga jadaväljaanded – siis on väljaanne käsitatav raamatuna, mille käibemaksumäär on jätkuvalt 9%.

Kui väljaandel on ainult ISSN standardnumber, siis see ei ole käibemaksuseaduse rakendamisel raamat. Ainult ISSN standardnumbri põhjal siiski ei saa otsustada, kas tegemist on ajakirjandusväljaandega. Standardnumbri ISSN saavad lisaks ajalehtedele ja ajakirjadele ka aastaraamatud, uurimuste ning toimetiste seeriad, perioodiliselt ilmuvad statistikakogumikud, monograafiasarjad jms. Olukorras, kus ei ole üheselt selge, kas ISSN standardnumbriga väljaanne on käsitatav ajakirjandusväljaandena või mitte, otsustab maksuhaldur selle juhtumipõhiselt (case-by-case) koostöös asjast huvitatud maksumaksjaga.

Viimati uuendatud 10.08.2022

Viimati uuendatud 25.08.2022

Kas sellest lehest oli abi?