Erisätted ja kinnisasja maksustamine

Maksustamise erisätted käibemaksuseaduse mõistes on käibemaksusoodustused diplomaatidele, välisesindustele, rahvusvahelistele organisatsioonidele, ELi institutsioonidele ning välisriigi relvajõududele; reisiteenuste maksustamise erikord; kinnisasja, metallijäätmete, väärismetalli ja metalltoodete maksustamise erikord; kasutatud kaupade käibemaksuarvestuse erikord; kassapõhise käibemaksuarvestuse erikord ja maksuladustamise eriregulatsioonid.

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Teistes riikides asuvad välisesindused

Teistes riikides asuvad välisesindused ja nende diplomaadid

KMS § 15 lg 3 p 5 kohaselt on õigus rakendada nullmäära kaupade müügil teises liikmesriigis asuvale diplomaatilisele esindusele ja konsulaarasutusele, sealhulgas Eesti esindustele teistes liikmesriikides.

Samuti maksustatakse nullmääraga ülalloetletud isikutele osutatav teenus (KMS § 15 lg 4 p 14).

Nullmäära rakendamise õigust tõendava dokumendina esitatakse kauba võõrandajale/teenuse osutajale nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 282/2011 kehtestatud käibemaksuvabastustõend (KMS § 15 lg 51), millest üks eksemplar peab jääma kauba võõrandajale/teenuse osutajale.

Ühendusevälises riigis asuvatele välisesindustele kaupade müügil tuleb arvestada kauba ekspordi reeglitega.

Viimati uuendatud 06.05.2021

Viimati uuendatud 25.04.2022

Kas sellest lehest oli abi?