Erisätted ja kinnisasja maksustamine

Maksustamise erisätted käibemaksuseaduse mõistes on käibemaksusoodustused diplomaatidele, välisesindustele, rahvusvahelistele organisatsioonidele, ELi institutsioonidele ning välisriigi relvajõududele; reisiteenuste maksustamise erikord; kinnisasja, metallijäätmete, väärismetalli ja metalltoodete maksustamise erikord; kasutatud kaupade käibemaksuarvestuse erikord; kassapõhise käibemaksuarvestuse erikord ja maksuladustamise eriregulatsioonid.

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Teistes liikmesriikides asuvad EL institutsioonid

Tulenevalt Euroopa Ühenduste privileegide ja immuniteedi protokolli Eesti Vabariigis rakendamise kokkuleppest tuleb nullmääraga maksustada kõik sellisele ühenduse institutsioonile Eestis osutatavad ühendusesisesed teenused.

Euroopa Komisjon loeb ühendusesiseseks teenuseks iga teenust, mille käive tekib teises riigis kui ELi institutsiooni asukohariik, kellele teenust osutatakse. See tähendab, et kõik Eestis osutatavad teenused, mille saaja on teises liikmesriigis asuv ühenduse institutsioon, lähevad nn ühendusesisese teenuse (intra-Community services) mõiste alla ning nende osas tuleb kohaldada otsevabastust ehk nullmäära rakendamist.

Kaupadele ja teenustele, mis müüakse Eestist teistes liikmesriikides asuvatele ühenduse institutsioonidele, rakendatakse käibemaksumäära 0% tulenevalt KMS § 15 lg 3 punktist 5 (kaubad) ning § 15 lg 4 punktist 14 (teenused).

Nullmäära rakendamise õigust tõendava dokumendina esitavad institutsioonid kauba võõrandajale või teenuse osutajale nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 282/2011 kehtestatud käibemaksuvabastustõendi, mille üks eksemplar peab jääma kauba võõrandajale/teenuse osutajale.

Viimati uuendatud 06.05.2021

Viimati uuendatud 25.04.2022

Kas sellest lehest oli abi?