Erisätted ja kinnisasja maksustamine

Maksustamise erisätted käibemaksuseaduse mõistes on käibemaksusoodustused diplomaatidele, välisesindustele, rahvusvahelistele organisatsioonidele, ELi institutsioonidele ning välisriigi relvajõududele; reisiteenuste maksustamise erikord; kinnisasja, metallijäätmete, väärismetalli ja metalltoodete maksustamise erikord; kasutatud kaupade käibemaksuarvestuse erikord; kassapõhise käibemaksuarvestuse erikord ja maksuladustamise eriregulatsioonid.

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Rahvusvaheline sõjaline õppeasutus

KMS § 39 lõige 2 sisaldab maksusoodustust ka rahvusvahelisele sõjalisele õppeasutusele. Taolisi õppeasutusi on Eestis praegu üks – Balti Kaitsekolledž.

Vastavalt Riigikogus 13. oktoobril 1999. a vastuvõetud „Eesti Vabariigi Valitsuse, Läti Vabariigi Valitsuse ja Leedu Vabariigi Valitsuse vahelise protokolli „Balti Kaitsekolledži ja tema isikkoosseisu staatuse kohta" ratifitseerimise seaduse" artiklile 8 on kolledž vabastatud impordimaksude tasumisest imporditud kaupade pealt, mis on kolledžile endale ametlikuks kasutamiseks imporditud.

Kolledžile tagastatakse ametlikuks kasutamiseks ostetud kaupadelt ja teenustelt tasutud käibe- ja aktsiisimaks osapoolte riigisisestes õigusaktides lubatud ulatuses. Lepingus nimetatud maksusoodustusi rakendatakse kolledžile KMS § 39 lõigete 2 ja 3 alusel, mille kohaselt on ette nähtud maksusoodustused muuhulgas rahvusvahelisele sõjalisele õppeasutusele, kui see on ette nähtud Riigikogus ratifitseeritud välislepingus.

Riigikogus vastuvõetud ratifitseerimise seaduse järgi tagastatakse kolledžile ostudelt tasutud käibemaksu riigisisestes õigusaktides lubatud ulatuses.

Kuna siseriiklik õigus ei näe ette eraldi ulatust sõjalisele õppeasutusele maksusoodustuste andmisel, siis tagastatakse kolledži poolt ametlikuks kasutamiseks ostetud kaupadelt ja teenustelt tasutud käibe- ja aktsiisimaks.

Viimati uuendatud 06.05.2021

Viimati uuendatud 25.04.2022

Kas sellest lehest oli abi?