Erisätted ja kinnisasja maksustamine

Maksustamise erisätted käibemaksuseaduse mõistes on käibemaksusoodustused diplomaatidele, välisesindustele, rahvusvahelistele organisatsioonidele, ELi institutsioonidele ning välisriigi relvajõududele; reisiteenuste maksustamise erikord; kinnisasja, metallijäätmete, väärismetalli ja metalltoodete maksustamise erikord; kasutatud kaupade käibemaksuarvestuse erikord; kassapõhise käibemaksuarvestuse erikord ja maksuladustamise eriregulatsioonid.

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

NATO liikmesriik

KMS § 15 lg 3 p 6 alusel maksustatakse nullmääraga teise liikmesriiki, mis on ühtlasi NATO liikmesriik, võõrandatav ja toimetatav ametikohustuste täitmiseks vajalik kaup relvajõudude või nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu tarbeks, kui need relvajõud osalevad ühises kaitsetegevuses.

Samuti rakendatakse nullmäära välisriigis asuvatele relvajõududele teenuste osutamisel (KMS § 15 lg 4 p 14).

Nullmääraga maksustatakse ka Eestis asuvale ühises kaitsetegevuses osaleva NATO liikmesriigi (välja arvatud Eesti) relvajõududele ja nendega kaasas olevale tsiviilkoosseisule ametikohustuste täitmiseks võõrandatav kaup (KMS § 15 lg 3 p 61) ja osutatav teenus (KMS § 15 lg 4 p 141).

Nullmäära rakendamise õigust tõendava dokumendina esitavad NATO relvajõud kauba võõrandajale või teenuse osutajale nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 282/2011 kehtestatud käibemaksuvabastustõendi, millest üks eksemplar peab jääma kauba võõrandajale / teenuse osutajale.

Vastavalt KMS § 39 lõikele 2 ei maksustata käibemaksuga kauba importi NATO liikmesriigi (välja arvatud Eesti) relvajõududele ja nendega kaasas olevale tsiviilkoosseisule ning nende liikmetele, kui nimetatud relvajõud osalevad ühises kaitsetegevuses.

Alates 01.07.2022 laienevad eespool loetletud soodustused ka teiste Euroopa Liidu liikmesriikide relvajõududele ja tsiviilkoosseisule ning nende liikmetele, kui nimetatud relvajõud osalevad kaitsetegevuses, millega rakendatakse ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika raames Euroopa Liidu meetmeid.

Viimati uuendatud 29.04.2022

Viimati uuendatud 25.04.2022

Kas sellest lehest oli abi?