Erisätted ja kinnisasja maksustamine

Maksustamise erisätted käibemaksuseaduse mõistes on käibemaksusoodustused diplomaatidele, välisesindustele, rahvusvahelistele organisatsioonidele, ELi institutsioonidele ning välisriigi relvajõududele; reisiteenuste maksustamise erikord; kinnisasja, metallijäätmete, väärismetalli ja metalltoodete maksustamise erikord; kasutatud kaupade käibemaksuarvestuse erikord; kassapõhise käibemaksuarvestuse erikord ja maksuladustamise eriregulatsioonid.

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Maksuladustamine

üldpõhimõtted

Maksuladustamine on nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ V lisas nimetatud ühenduse kauba paigutamine maksuhalduri heakskiidetud kohta käibemaksusoodustuse kohaldamiseks. Maksuladu on koht, kus toimub maksuladustamine (KMS § 44¹ lg 1).

Direktiivi 2006/112/EÜ lisa V nimekiri

1) 0701 Kartulid

2) 0711 20 Oliivid

3) 0801 Kookospähklid, Brasiilia pähklid ja kašuupähklid

4) 0802 Muud pähklid

5) 0901 11 00; 0901 12 00 Kohv, röstimata

6) 0902 Tee

7) 1001–1005; 1007–1008 Teravili

8) 1006 Töötlemata riis

9) 1201–1207 Terad, õliviljad ja seemned (sealhulgas sojaoad)

10) 1507–1515 Taimerasvad ja -õlid ning nende fraktsioonid, rafineeritud või mitte, kuid keemiliselt modifitseerimata

11) 1701 11; 1701 12 Toorsuhkur

12) 1801 Kakaooad, terved või purustatud, toored või röstitud

13) 2709 2710; 2711 12; 2711 13 Mineraalõlid (sealhulgas propaan ja butaan; samuti toornaftaõlid)

14) Peatükid 28 ja 29 Kemikaalid mahtkaupadena

15) 4001 4002 Kautšuk algkujul või tahvlite, lehtede või ribadena

16) 5101 Vill

17) 7106 Hõbe

18) 7110 11 00; 7110 21 00; 7110 31 00 Plaatina (pallaadium, roodium)

19) 7402; 7403; 7405; 7408 Vask

20) 7502 Nikkel

21) 7601 Alumiinium

22) 7801 Plii

23) 7901 Tsink

24) 8001 Tina

25) ex 8112 92; ex 8112 99 Indium

Maksuladustamise sätted lisandusid KMSi 2006. aasta algusest. Käibemaksudirektiivi artikli 160 lõige 2 sätestab liikmesriigi kohustuse vabastada direktiivi lisas V loetletud kaupade müük teatud tingimustel käibemaksust. Maksulattu paigutatava ja maksulaos asuva kauba, välja arvatud aktsiisilattu paigutatud tarbimisse lubatud kütuse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse tähenduses, müük on maksustatud käibemaksu nullmääraga tingimusel, et kaup tehingu tulemusena laost ei välju (välja arvatud teise maksulattu). Maksuladusid saab kasutada üksnes käibemaksudirektiivi lisas V loetletud ühenduse staatusega kaupade (näiteks teravili, kartul, mootorikütus) ladustamiseks.

Maksuladu on laopidaja kasutuses olev hoone, ruum või taraga piiratud valvatav territoorium, mida maksuhaldur on aktsepteerinud maksulaona. Maksuladu võib samaaegselt olla näiteks ka aktsiisiladu, kui laopidajal on luba nii maksulao kui ka aktsiisilao pidamiseks ja ta peab maksuladustatud kaupade kohta eraldi arvestust.

Viimati uuendatud 06.05.2021

Viimati uuendatud 25.04.2022

Kas sellest lehest oli abi?