Erisätted ja kinnisasja maksustamine

Maksustamise erisätted käibemaksuseaduse mõistes on käibemaksusoodustused diplomaatidele, välisesindustele, rahvusvahelistele organisatsioonidele, ELi institutsioonidele ning välisriigi relvajõududele; reisiteenuste maksustamise erikord; kinnisasja, metallijäätmete, väärismetalli ja metalltoodete maksustamise erikord; kasutatud kaupade käibemaksuarvestuse erikord; kassapõhise käibemaksuarvestuse erikord ja maksuladustamise eriregulatsioonid.

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Lisanõuded arvetele alates 01.07.2022

Alates 1. juulist 2022 peab kassapõhise käibemaksuarvestuse erikorra kasutaja käibemaksuseaduse § 37 lõike 8 punkti 10 kohaselt lisama kõigile kassapõhise käibemaksuarvestuse erikorra kohaselt maksustatavate kaupade ja teenuste müügiarvetele märke "kassapõhine käibemaksuarvestus".

Märke lisamise kohustus ei sõltu sellest, kas ostja kasutab tekkepõhist või kassapõhist käibemaksuarvestuse korda. 

Viimati uuendatud 11.04.2022

Viimati uuendatud 25.04.2022

Kas sellest lehest oli abi?