Erisätted ja kinnisasja maksustamine

Maksustamise erisätted käibemaksuseaduse mõistes on käibemaksusoodustused diplomaatidele, välisesindustele, rahvusvahelistele organisatsioonidele, ELi institutsioonidele ning välisriigi relvajõududele; reisiteenuste maksustamise erikord; kinnisasja, metallijäätmete, väärismetalli ja metalltoodete maksustamise erikord; kasutatud kaupade käibemaksuarvestuse erikord; kassapõhise käibemaksuarvestuse erikord ja maksuladustamise eriregulatsioonid.

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Käibemaksu tagastustaotluse vorm

Käibemaksu tagastustaotluse vorm on kehtestatud rahandusministri 02.05.2016 määrusega nr 20. Taotlus käibemaksu tagastamiseks esitatakse vastavalt kas Välis- või Kaitseministeeriumile kuu 10. kuupäevaks, lisades taotlusele KMS § 37 sätestatud nõuetele vastavad arved või nende koopiad, mida on kinnitatud arve väljastaja.

Käibemaksu tagastamist võib taotleda kuni 90 päeva jooksul kauba soetamise või teenuse osutamise päevast alates.

Taotlus koos dokumentidega tuleb maksuhaldurile esitada dokumentide saabumise kuule järgneva kuu lõpuks.

Maksuhaldur teeb taotluse suhtes otsuse ning kannab tagasimaksmisele kuuluva summa taotluses märgitud pangakontole 30 päeva jooksul ministeeriumilt taotluse ja sellele lisatud arvete saamise päevast arvates. Maksuhaldur tagastab märgistatud arved koos taotlusest tehtud koopiaga Välis- või Kaitseministeeriumile.

Taotlus käibemaksu tagastamiseks

Viimati uuendatud 17.05.2022

Viimati uuendatud 25.04.2022

Kas sellest lehest oli abi?