Erisätted ja kinnisasja maksustamine

Maksustamise erisätted käibemaksuseaduse mõistes on käibemaksusoodustused diplomaatidele, välisesindustele, rahvusvahelistele organisatsioonidele, ELi institutsioonidele ning välisriigi relvajõududele; reisiteenuste maksustamise erikord; kinnisasja, metallijäätmete, väärismetalli ja metalltoodete maksustamise erikord; kasutatud kaupade käibemaksuarvestuse erikord; kassapõhise käibemaksuarvestuse erikord ja maksuladustamise eriregulatsioonid.

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Käibemaksu- ja aktsiisivabastustõend

Nullmäära rakendamiseks vajalik tõendav dokument maksusoodustust saavatele isikutele kauba võõrandamisel või teenuse osutamisel on nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 2022/432 kehtestatud käibemaksuvabastustõend (KMS § 15 lg 5¹; edaspidi tõend).

Tõendil kinnitab maksust vabastamise tingimustele vastav institutsioon/isik esitatud andmete õigsust ning ühtlasi esitab tõendi lahtris 3 andmed, mida on vaja maksuvabastustaotluse hindamiseks siirdeliikmesriigis, s.t riigis, kuhu kaup toimetatakse või kus asub teenuse ostnud institutsioon/isik.

Müüjale on oluline jälgida tõendil lahtris 6 toodud informatsiooni, milles on märgitud, kas kõik soetatavad kaubad/teenused on selles riigis maksust vabastatud. Osalise maksuvabastuse korral rakendab müüja nullmäära lahtris märgitud osa ulatuses. Ülejäänud kaubad/teenused tuleb maksustada käibemaksu tavamääraga.

Tõendi üks eksemplar jäetakse müüjale, kes on kohustatud seda vastavalt Eesti õigusaktidele säilitama oma raamatupidamises.

Protseduuri lihtsustamiseks võib siirdeliikmesriigi pädev ametiasutus anda maksust vabastamise tingimustele vastavale institutsioonile (lahtris 1 märgitud ostjale) loa tempel panemata jätta ametlikuks kasutamiseks vajaliku kauba/teenuse maksuvabastuse korral. Lahtris 7 teatab ostja viitega vastavale dokumendile, mille alusel on luba tempel panemata jätta.

Viimati uuendatud 01.07.2022

Viimati uuendatud 25.04.2022

Kas sellest lehest oli abi?