Maksu- ja Tolliameti infosüsteemide katkestus 29.–30. oktoobril 2021

Katkestus on planeeritud alates 29. oktoobrist 2021 kella 22st ning kõik Maksu- ja Tolliameti teenused on kasutatavad taas hiljemalt 30. oktoobril kell 9.

29. oktoobril alates kella 21st ei saa esitada deklaratsioone tollirakendustes Impulss ja NES ning postipaki ja reisijadeklaratsioone ning tollirakendus Complex on sisestusrežiimil (deklaratsioone saab sisestada, kuid esitada ei saa); kõik rakendused suletakse kell 22. Palume katkestusega arvestada.

Katkestus on tingitud Maksu- ja Tolliameti infosüsteemide hooldustöödest. Palume ebamugavuste pärast vabandust.

Ülevaade mõjutatud teenustest ning soovitused katkestuse ajaks

Käibemaks

Olulisemad mõjutatud teenused

 • Käibedeklaratsiooni (KMD) ja ühendusesisese käibe aruande (VD/VDP) esitamine

 • Käibemaksukohustuslaseks registreerumine ja KMKR numbri kontroll

 • Digiteenuste käibemaksukohustuse täitmine (MOSS)

Soovitused katkestuse ajaks

 • Esitage deklaratsioonid enne või pärast katkestust.

 • Käibemaksukohustuslasena registreerimise või kustutamise avaldused esitage enne või pärast katkestust. Planeerige päringud enne või pärast katkestust, päringuid KMKR registrisse katkestuse ajal teha ei saa.

 • Digiteenuste erikorra (MOSS) kasutajaks registreerimise ja erikorrast loobumise avaldused esitage enne või pärast katkestust.

Tulu- ja sotsiaalmaks, töötamise registreerimine

Olulisemad mõjutatud teenused

 • Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni (TSD) esitamine

 • Töötamise registreerimine

Soovitused katkestuse ajaks

 • Esitage deklaratsioonid enne või pärast katkestust.

 • Töötamise registreerimise kanded planeerige enne katkestust ning katkestuse ajal lisandud töötajad registreerige vahetult pärast katkestust.

Toll

Olulisemad mõjutatud teenused

 • Tolli- ja transiidideklaratsioonide esitamine (Complex, Impulss, NCTS)

 • Väliskaubandusega tegeleva ettevõtja registreerimine ja identifitseerimine (EORI)

 • Impordikontrollisüsteemi (ICS) teadete esitamine

 • Sisenemise ülddeklaratsioonide ja ajutise ladustamise deklaratsioonide esitamine (NES)

Soovitused katkestuse ajaks

 • Esitage tolli- ja transiidideklaratsioonid katkestuse ajal paberil.

 • Registreerige väliskaubandusega tegelemine enne või peale katkestust.

 • Esitage teated impordikontrollisüsteemi e-postiga või paberil. Tolli asendustoimingute juhis

 • Esitage andmed tagantjärele pärast katkestust.

Aktsiis

Olulisemad mõjutatud teenused

 • Aktsiisideklaratsiooni esitamine

 • Aktsiisisaatelehtede esitamine (SADHES, EMCS)

 • Maksumärkidega seotud toimingud (MAIS)

Soovitused katkestuse ajaks

 • Esitage saatelehed enne katkestust. 

 • Vajadusel saab kasutada asendustoimingut ja teha saatelehed paberkandjal. Asendustoimingute vormid on leitavad SADHES ja EMCS rubriikides.

 • Esitage maksumärkide tellimused enne või pärast katkestust. Vajadusel saab esitada maksumärkidega seotud toimingud paberkandjal. Asendustoimingute vormid on leitavad MAIS rubriigis.

Maksude tasumine ja võlg

Olulisemad mõjutatud teenused

 • Maksude tasumine

 • E-ajatamine

Soovitused katkestuse ajaks

 • Tasuge maksukohustus otse internetipangast ülekandega.

 • Esitage ajatamistaotlus enne või pärast katkestust, katkestuse ajal digiallkirjastatult e-postiga või paberkandjal tavapostiga.

Muude maksude ja nõuete haldus, päringud

Olulisemad mõjutatud teenused

 • Keskkonnatasude deklareerimine

 • Tallinna reklaamimaksu deklareerimine

 • Raskeveoki- ja maamaksu tasumine ning andmete esitamine või muutmine

 • Kohtu- ja riigilõivu nõuete haldus

 • Tõendite väljastamine ja kodulehe avalikud päringud

 • Teekasutustasu maksmine

Soovitused katkestuse ajaks

 • Esitage deklaratsioonid enne või pärast katkestust.

 • Katkestuse ajal esitage reklaamimaksu deklaratsioon paberkandjal posti teel.

 • Maamaksu ja raskeveokimaksuga seotud toimingud ajastada enne katkestust.

 • Infopäringud ja tõendite väljastamised ajastada enne või pärast katkestust.

 • Teekasutustasu piletit saab katkestuse ajal osta:

  • kõikide teekasutustasu vahendajate juures;

  • teekasutustasu lehel pangalingi ja krediitkaardiga (v.a. arve-makseteatisega tasumine);

  • piiril tollikassades sularahas (v.a. panga-, sh krediitkaardiga tasumine).

Toll

Olulisemad mõjutatud teenused

 • Sularaha deklareerimine piiriületusel

 • Postipaki deklareerimine

Soovitused katkestuse ajaks

Aktsiis

Olulisemad mõjutatud teenused

 • Aktsiisideklaratsiooni esitamine

Soovitused katkestuse ajaks

 • Esitage deklaratsioonid enne või pärast katkestust.

Töötamine

Olulisemad mõjutatud teenused

 • Ettevõtluskonto teenus LHV Pangas

 • Füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamine

 • Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni (TSD) esitamine

 • Ülevaade oma töötamistest (töötamise registreerimine)

Soovitused katkestuse ajaks

 • Ettevõtluskonto laekumised toimivad katkestuse ajal, maksude arvestus katkestuse ajal toimunud tehingute kohta toimub pärast katkestust.

 • Planeerida tuludeklaratsiooni, deklaratsiooni TSD ja töötamise registri andmete üle vaatamine enne või pärast katkestust.

Maksude tasumine ja võlg

Olulisemad mõjutatud teenused

 • Maksude tasumine

 • E-ajatamine

Soovitused katkestuse ajaks

 • Tasuge maksukohustus otse internetipangast ülekandega.

 • Esitage ajatamistaotlus enne või pärast katkestust, katkestuse ajal digiallkirjastatult e-postiga või paberkandjal tavapostiga.

Muude maksude ja nõuete haldus, päringud

Olulisemad mõjutatud teenused

 • Raskeveoki- ja maamaksu tasumine ning andmete esitamine või muutmine

 • Kohtu- ja riigilõivu nõuete haldus

 • Huvide deklaratsioon

 • Tõendite väljastamine ja kodulehe avalikud päringud

 • Teekasutustasu maksmine

Soovitused katkestuse ajaks

 • Esitage deklaratsioonid enne või pärast katkestust.

 • Infopäringud ja tõendite väljastamised ajastada enne või pärast katkestust.

 • Teekasutustasu piletit saab katkestuse ajal osta:

  • kõikide teekasutustasu vahendajate juures;

  • teekasutustasu lehel pangalingi ja krediitkaardiga (v.a. arve-makseteatisega tasumine);

  • piiril tollikassades sularahas (v.a. panga-, sh krediitkaardiga tasumine).

Katkestustega seotud teavet ja üldteavet saate:

Viimati uuendatud 28.10.2021

Kas sellest lehest oli abi?