Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonna e-MTA kasutamine toimub rahandusministri 14.03.2019 määrusega nr 15 kehtestatud korras.

E-MTA tutvustus

Igale kasutajale kuvatakse esmakordsel e-MTAsse sisenemisel info e-teenuse keskkonna kasutamise kohta eraisikuna. Kui kasutajal on lisaks ka mõne juriidilise isiku esindusõigus või see tekib hiljem, siis kuvatakse kasutajale ka info e-teenuse keskkonna kasutamise kohta juriidilise isikuna.

Infoga on hiljem võimalik tutvuda ka e-teenuste keskkonnas menüüpunkti kaudu: Seaded - Info e-MTA kasutamise kohta.

E-MTAsse sisenedes avaneb kasutajale töölaud, kus saab kiire ülevaate enda või esindatavate maksu- ja tolliandmetest ning eelseisvatest kohustustest.

Kasutajatel on võimalus kujundada oma töölaud ise. Võimalik on tõsta enamkasutatavad sisuplokid prioriteetsemaks ning muuta tabelites kuvatavate veergude arvu ja valikut.

Autentimisvõimalused

E-MTAsse saate siseneda järgmiseid autentimisvahendeid kasutades:

  • ID-kaart (sh digi-ID, elamisloakaart, e-residendi digi-ID ja diplomaadikaart)
  • mobiil-ID
  • Smart-ID
  • EL riigi eID

Kontaktandmete uuendamine

Et saaksime parimaid teenuseid pakkuda, Teile maksustamisega seotud teateid ja dokumente saata ning vajadusel kiirelt ühendust võtta, siis vajame Teie õigeid ja ajakohaseid kontaktandmeid. 

  • Oma kontaktandmete muutumisel saate neid ise igal ajal e-MTAs uuendada. 

    • Logige e-MTAsse, valige esindatav ning seejärel menüüst Seaded - Kontaktandmed.   
  • Saadame e-MTA kasutajatele iga 10 kuu järel ka meeldetuletuse kontaktandmete uuendamiseks. Selleks kuvame e-MTAs ekraanivormi, kus palume kontaktandmed üle vaadata ja vajadusel ajakohastada.

Kui Te e-MTAt ei kasuta, siis saate oma kontaktandmeid uuendada ka e-kirja või telefoni teel ja meie teenindusbüroodes

Kasutajakonto

Kõigile Eesti isikukoodiga isikutele loome e-MTAs automaatselt kasutajakonto. Mitteresidentidele, kellel Eesti isikukoodi ei ole, loome kasutajakonto pärast õnnestunud autentimist e-MTAs autentimisest saadud info alusel. Rohkem infot on veebilehel „Info mitteresidentidele e-teenuste kasutamiseks".

Kasutajakonto andmeid näete e-MTA rubriigis Seaded - Kasutajakonto.

Pääsuõiguste andmine ja lõpetamine

Teenuste kasutamiseks (nii iseenda eest kui ka teise isiku esindamiseks) e-teenuste keskkonnas peavad kasutajatel olema pääsuõigused. Juriidilise isiku seaduslikule esindajale anname pääsuõigused äriregistri andmete alusel, muudele esindajatele volituse alusel.

Loe edasi

Turvalisus e-teenuste keskkonnas

Andmete turvalisuse eest e-MTAs hoolitseb eelkõige Maksu- ja Tolliamet, kuid e-MTA kasutamine on turvaline, kui olete ka ise tähelepanelik. Järgnevalt anname ülevaate, kuidas saate e-MTAt kasutades vähendada võimalikke riske ja vältida internetikeskkonna ohte.

Loe edasi

Abi tehniliste probleemide korral

Sellelt lehelt saate abi e-MTA kasutamisel tekkida võivate tõrgete korral.

Loe edasi

Plaaniliste hooldustööde ajad

Palume e-MTA kasutamisel arvestada plaaniliste süsteemihooldustööde aegadega.

Loe edasi

Teenuste tehniline info

Siit leiate lingid maksu- ja tollisüsteemide tehnilistele spetsifikatsioonidele, sh elektrooniliselt edastatava dokumendi vormingu nõuded ning andmete struktureerimis- ja paigaldusviisi dokumendis.

Loe edasi

Teenuste testimise tingimused

Maksu- ja Tolliameti teenuseid ning Maksu- ja Tolliameti pakutavaid X-tee teenuseid on võimalik enne toodangukeskkonnas kasutamist testida. Selleks on vaja taotluse esitamisel nõustuda käesoleval lehel olevate kasutustingimustega.

Loe edasi

Teenuste uudised

Teenuste tehnilise info uudised tarkvaraarendajatele ja uudiste tellimine e-posti aadressile.

Loe edasi

X-tee teenused

Maksu- ja Tolliameti ning juriidiliste isikute infosüsteemide vaheline masin-masin liidesega andmevahetus toimub andmevahetuskihi X-tee kaudu. Teenuse kasutamiseks peab teenus olema Maksu- ja Tolliameti poolt avatud.

Loe edasi

Projekt on rahastatud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist.

Viimati uuendatud 08.06.2022

Kas sellest lehest oli abi?