Maksu- ja Tolliamet

Maksu- ja Tolliamet on Rahandusministeeriumi valitsemisalasse kuuluv valitsusasutus, millel on juhtimisfunktsioon ja mis teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ette nähtud alustel ja ulatuses.

Meie missioon

Mugav ja tõhus maksukogumine ning majanduskeskkonna kaitse inimestele,
ettevõtetele ja Eesti riigile.

Meie visioon

Eesti on kõrgeima vabatahtliku
maksukuulekusega riik Euroopas.

Strateegilised peasuunad

  • Võrdne maksukonkurents ja ühiskonnakaitse: läheneme probleemsetele maksumaksjatele järelevalveliste meetmetega tõhusalt ja sihipäraselt. Maksudest kõrvale hiilimine on keerukas, tülikas ja kallis.

  • Suundanäitav organisatsioon ja arenevad inimesed: MTA inimesed on pühendunud ja professionaalsed ning teevad omavahel koostööd organisatsiooni eesmärkide saavutamisel.

  • Maksutahe: suurendame Eesti ühiskonna maksutahet ja oleme maksumaksjale usaldusväärsed koostööpartnerid.

  • Lihtsad ja mugavad avalikud teenused: pakume kõikidele maksumaksjatele võimalust täita oma kohustused kiirelt, lihtsalt, mugavalt. MTA pakutavad teenused motiveerivad inimesi maksu- ja tollikohustusi korrektselt täitma.

Tutvustus ja struktuur

Maksu- ja Tolliamet (MTA) tegeleb riigitulude haldamise, riikliku maksu- ja tollipoliitika rakendamise ning ühiskonna ja seadusliku majandustegevuse kaitsmisega.

Loe edasi

Ametnike volitused

Lehelt leiate rahandusministri volitused Maksu- ja Tolliameti peadirektorile ning Maksu- ja Tolliameti peadirektori volitused Maksu- ja Tolliameti ametnikele.

Loe edasi

Töötamine Maksu- ja Tolliametis

Iga maksumaksja panustatud 100 eurot aitab 100 euro võrra ehitada Eestit. Maksu- ja Tolliametis (MTA) aitad Sina kaasa sellele, et maksuraha laekub ning majanduskeskkond on kaitstud. Sellega võimaldad kõigil Eesti elanikel anda oma osa, et riik toimiks.

Loe edasi

Eelarve

Maksu- ja Tolliameti 2019.–2022. a eelarved.

Loe edasi

Riigihanked

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) osutab Maksu- ja Tolliametile riigihangete korraldamise teenust. RTK lähtub teenuse osutamisel riigihangete seadusest ning RTK riigihangete korraldamise ja lepingute sõlmimise korrast.

Loe edasi

E-arved

Palume arvestada, et Maksu- ja Tolliametile saab saata arveid ainult e-arvetena.

Loe edasi

Lobitegevusest teavitamine

Valitsus kiitis 11.03.2021 istungil heaks justiitsministeeriumi ette valmistatud lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele.

Loe edasi

Euroopa Liidu toetusega projektid

Lehelt leiab informatsiooni selle kohta, milliseid projekte on rahastatud välisvahendite abiga.

Loe edasi

Rahvusvaheline koostöö

Rahvusvaheline koostöö on Maksu- ja Tolliameti igapäevase tegevuse lahutamatu osa, millega anname oma panuse Eesti kohustuste täitmisse Euroopa Liidu liikmesriigina ja tema huvide kaitsmisse rahvusvahelises maksu- ja tollikeskkonnas.

Loe edasi

Viimati uuendatud 30.10.2021

Kas sellest lehest oli abi?