Ajutine import

Allolev informatsioon on ettenähtud ülevaate andmiseks tolliametnikele ja deklarantidele ajutise importimise tolliprotseduuri rakendamisest. Ülevaatlikku informatsiooni on kavas pidevalt täiendada ja täpsustada. Seega on oodatud kõik täiendusettepanekud ning probleemid, mis vajaksid selgitust.

Täiendavat infot ja nõuandeid saab tollikorralduse osakonna tollitalituse peaspetsialistilt Marika Õispuu'lt, tel. 676 2249, e-post: marika.oispuuemta.ee. Samadel kontaktandmetel on oodatud ka kõik täiendusettepanekud ning selgitamist vajavad probleemid.   

ATA märkmik