II. FIE MAKSUKALENDER 2015

KOHUSTUSLIK KÕIKIDELE FIE-dele

Olulisemad tähtajad FIE-le 2015. aastal

16. MÄRTSFIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine
31. MÄRTSResidendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni (vormi A) ja residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklaratsiooni (vormi E) esitamine
15. JUUNIFIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine
FIE tulumaksu avansilise makse tasumine *
15. SEPTEMBERFIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine
FIE tulumaksu avansilise makse tasumine*
1. OKTOOBEREelmise aasta tuludeklaratsiooni alusel juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni makse tasumine
15. DETSEMBERFIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine
FIE tulumaksu avansilise makse tasumine*

KOHUSTUSLIK JUHUL, KUI …Tähtpäev
FIE on tööandjaks ja teeb väljamakseid teisele füüsilisele isikule
  • Tasuma sotsiaalmaksu, kinnipeetud tulumaksu, töötuskindlustusmakse ja kohustusliku kogumispensioni makse tasumine Maksu- ja Tolliameti pangakontole.
  • Tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustus-maksete deklaratsiooni (vormi TSD koos vastava lisaga) esitamine.
Väljamakse tegemisele järgneva kuu 10. kuupäev
Tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ning arvestatud sotsiaalmaksu tõendi vormi (TSM, TSM 1 või TM 1) väljastamine isiku nõudmisel1. veebruar**
Isikliku sõiduauto hüvitise deklaratsiooni INF 14 esitamine10. aprill***
Tõend töötaja eest täiendava kogumispensioni
kindlustuslepingu ja vabatahtliku pensionifondi
osakute soetamiseks makstud summade kohta
(vorm TPS) väljastamine isiku nõudmisel
1. detsember
… FIE maksab sotsiaalmaksu abikaasa eest

Abikaasa eest arvestatud sotsiaalmaksu deklareerimine (vormil ESD)

Maksustamisperioodile (kuu) järgneva kuu 10. kuupäev 
… FIE on biokütuse loa omanikBiokütuse aruande esitamine (andmed aruande esitamise aastale eelnenud kalendriaasta kohta)1. märts
… FIE on käibemaksukohustuslaneKäibedeklaratsiooni (vormi KMD) esitamine ning käibemaksu tasumineIga kuu 20. kuupäev
… FIE on käibemaksukohustuslane ja müüb kaupu või osutab teatud teenuseid Euroopa Liidu riikide käibemaksukohustuslasteleÜhendusesisese käibe aruande (vormi VD) esitamineIga kuu 20. kuupäev
… FIE on käibemaksukohustuslaneKäibedeklaratsiooni lisa (vormi KMD INF)Iga kuu 20. kuupäev
… FIE on raskeveoki omanikRaskeveokimaksu tasumine15. jaanuar
15. aprill
15. juuli
15. oktoober
… FIE on maaomanikMaamaksu tasumine31. märts****
 1. oktoober
... FIE on pakendiettevõtjaPakendiaktsiisi tasumine15. jaanuar
15. aprill

15. juuli
15. oktoober

 
Märkused:

Kui makse tähtpäev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse makse tähtpäevaks puhkepäevale järgnev tööpäev.

* FIE ei pea tulumaksu avansilisi makseid tasuma:

  • ettevõtluse esimesel aastal;
  • kui ühe kvartali maksu suurus ei ületa 64 eurot;
  • pärast seda, kui FIE on äriregistrist kustutatud;
  • kui ettevõtlus on registreeritud ajutise või hooajalisena ning kui ettevõtlus on peatatud.

** Vastava tõendi annab FIE isiku nõudmisel juhul, kui ta on teinud isikule tulu- ja sotsiaalmaksuga maksustatavaid väljamakseid.

*** Esitab juhul, kui ta on tööandjana oma töötajatele välja maksnud hüvitist isikliku sõiduauto kasutamise eest ettevõtluses.

**** Kuni 64 euro suurune maamaks tasutakse 31. märtsiks. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tasutakse 31. märtsiks vähemalt poolt, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks (maamaksuseaduse § 7 lg 1).


Maksudeklaratsioonide esitamine

Maksudeklaratsioonid esitatakse Maksu- ja Tolliametile elektrooniliselt e-maksuameti/e-tolli kaudu. Kuni viie väljamakse saaja korral võib maksudeklaratsiooni esitada ka pabervormil lähimasse Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroosse. Paberil maksudeklaratsioonide vormid on kättesaadavad Maksu- ja Tolliameti piirkondlikes teenindusbüroodes. Deklaratsioonid on leitavad ka Maksu- ja Tolliameti kodulehelt www.emta.ee üldinfo rubriigist „Vormid", kust neid on võimalik vajadusel välja printida.


Maksude tasumine

Pangakontod

Riiklikud maksud ja maksed tasutakse Maksu- ja Tolliameti pangakontodele. Pangakontode numbrid leiate Maksu- ja Tolliameti kodulehe www.emta.ee rubriigist „Pangakontod ja viitenumbrid".

Viitenumber

Igal maksukohustuslasel on kõigi maksude, maksete ning muude maksuseadusest tulenevalt rahaliste kohustuste tasumiseks oma personaalne viitenumber.

Oma viitenumbri saate teada Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroodest või Maksu- ja Tolliameti kodulehe  www.emta.ee rubriigist „Pangakontod ja viitenumbrid".Tagasi | Üles