Juhendid

 1. Tollideklaratsiooni täitmise juhend Complexis (642.24 KB, PDF) (alates 01.05.2016)
  Tollideklaratsiooni täitmise juhend Complexis (737.34 KB, PDF) (alates 16.12.2015)
 2. Muudatustest Complexis alates 01.05.2016 (230.16 KB, PDF)
 3. Complexi kasutusjuhend kliendile (1.99 MB, PDF) (seisuga 11.07.2013)
 4. Eraisikule lihtsustatud korras deklareerimine (912.98 KB, PDF) (seisuga 29.06.2016)
 5. Aktsiisikauba tollivormistusel nõutavad lisadokumendid (460.35 KB, PDF) (seisuga 01.01.2017)
 6. Tollideklaratsiooni lahtri 37 täitmine pärast töötlemist
 7. Juhised tolliväärtuse deklaratsiooni (D.V.1) täitmise kohta (142.21 KB, PDF)
 8. SAD XML

  Complexi katsetamisel (ning ka edasise töö jaoks) koostati tollideklaratsiooni illustreerivad XML-failid. Nende kahe faili põhjal saab ettekujutuse, milline näeb välja tollideklaratsioon XML kujul, mida saab lihtsalt ning mugavalt laadida tollideklaratsioonide töötlemise süsteemi Complex.
  NB! Laadige tingimata alla mõlemad failid!
  a. Tollideklaratsioon (57.49 KB, XML)
  b. Elementide erinevad tüübid (4.43 KB, XML)

 9. Koondviitenumber e-maksuametis/e-tollis
 10. Ühtse haldusdokumendi suuniste Lisa 1 (73.7 KB, PDF) 
 11. Ühtse haldusdokumendi suunisdokument üleminekuperioodiks (1.03 MB, PDF)
  SAD Guidance document for the transitional period 
 12. Tollivormistus, kui isik on pankrotis (163.59 KB, PDF)

 

 

20.12.2016