Tasutud maksud

Maksukohustuslaste tasutud maksude koondsummad

Tasutud maksusummadena kajastatakse järgmisi tasutud riiklikke makse ja makseid:

 
Riiklik maks või makse

Juriidilised isikud  FIE-d 
Kõikide riiklike
maksude summa
Tööjõumaksud Kõikide riiklike
maksude summa
Töötajate tööjõumaksud
Kinnipeetud tulumaks X X X X
Sotsiaalmaks X X X X
Kogumispensionimakse   X   X
Töötuskindlustusmakse   X   X
Erijuhtude tulumaks X   X  
Hasartmängumaks X      
Käibemaks X   X  
Tollimaks X      
Alkoholiaktsiis X   X  
Tubakaaktsiis X   X  
Kütuseaktsiis X   X  
Elektriaktsiis X   X  
Pakendiaktsiis X   X  
Raskeveokimaks X      
Maamaks X      
  • Kui isik ei ole makse tasunud või isikule tagastatud summa ületab tasutud summat, siis kuvatakse tasutud summana 0.
  • Kui päringu tegemise seisuga on isik likvideeritud või surnud, siis tema andmeid ei kuvata.
  • Kui päringu tegemise seisuga ei ole isikul kehtivat FIE kannet, siis tema andmeid ei kuvata.
  • Tähega algav kood on MTA poolt mitteresidendile antud kood.
  • FIE ettevõtlustulult tasutud tulumaksu, sotsiaalmaksu ega kogumispensionimakse summasid ei avalikustata.

Alus: maksukorralduse seaduse § 27 lg 3

Pressiteade „MTA avalikustas tasutud maksude koondsummad" (10.10.2014)


Tasutud maksude summad avalikustatakse hiljemalt igale kvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks. Summad on kumulatiivsed ehk pärast esimest kvartalit on tabelis toodud kolme kuuga tasutud maksude koondsumma, pärast esimest poolaastat kuue kuuga tasutud maksude koondsumma, jne.

Pealkiri Kirjeldus Kuupäev
I–IV kv 2016. a tasutud maksud (6.8 MB, ODS) I–IV kv 2016. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus 09.01.2017
I–IV kv 2016. a tasutud maksud (7 MB, XLSX) I–IV kv 2016. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus 09.01.2017
I–IV kv 2016. a tasutud maksud graafikutena (572.38 KB, PDF) Riiklikud ja tööjõu maksud liigi, maakonna ja tegevusala järgi 09.01.2017
I–III kv 2016. a tasutud maksud (6.55 MB, ODS) I–III kv 2016. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus 13.10.2016
I–III kv 2016. a tasutud maksud (7.48 MB, XLSX) I–III kv 2016. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus 13.10.2016
I–III kv 2016. a tasutud maksud graafikutena (567.88 KB, PDF) Riiklikud ja tööjõu maksud liigi, maakonna ja tegevusala järgi 13.10.2016
I ja II kv 2016. a tasutud maksud (6.15 MB, ODS) I ja II kv 2016. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus 07.07.2016
I ja II kv 2016. a tasutud maksud (7.14 MB, XLSX) I ja II kv 2016. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus 07.07.2016
I ja II kv 2016. a tasutud maksud graafikutena (565.16 KB, PDF) Riiklikud ja tööjõu maksud liigi, maakonna ja tegevusala järgi 07.07.2016
I kv 2016. a tasutud maksud (5.7 MB, ODS) I kv 2016. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus 08.04.2016
I kv 2016. a tasutud maksud (6.69 MB, XLSX) I kv 2016. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus 08.04.2016
I kv 2016. a tasutud maksud graafikutena (562.88 KB, PDF) Riiklikud ja tööjõu maksud liigi, maakonna ja tegevusala järgi 08.04.2016

01.08.2014. a kuni 2015. a tasutud maksud »

09.01.2017