Tutvustus ja struktuur

Maksu- ja Tolliamet tegeleb riigitulude haldamise, riikliku maksu- ja tollipoliitika rakendamise ning ühiskonna ja seadusliku majandustegevuse kaitsmisega.

Ameti kulud kaetakse riigieelarvest, see on aruandekohustuslik rahandusministri ees, kes suunab ja koordineerib ameti tegevust ning teostab selle üle teenistuslikku järelevalvet.

Maksu- ja Tolliameti põhimäärus

Struktuuriüksuste põhimäärused »

Maksu- ja Tolliameti struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 10.04.2017 (158.39 KB, PDF) (peadirektori asetäitja peadirektori ülesannetes käskkiri 11.04.2017 nr 0034-P (180.84 KB, PDF))

 

Struktuur

Maksu- ja Tolliamet (MTA) tegutseb Rahandusministeeriumi haldusalas.

Raamatupidamisteenust osutab ametile Riigi Tugiteenuste Keskus. Infotehnilist vara haldab Rahandusministeeriumi Infotehnoloogia Keskus.

 

13.04.2017