Tutvustus ja struktuur

Maksu- ja Tolliamet tegeleb riigitulude haldamise, riikliku maksu- ja tollipoliitika rakendamise ning ühiskonna ja seadusliku majandustegevuse kaitsmisega.

Ameti kulud kaetakse riigieelarvest, see on aruandekohustuslik rahandusministri ees, kes suunab ja koordineerib ameti tegevust ning teostab selle üle teenistuslikku järelevalvet.

Maksu- ja Tolliameti põhimäärus

Struktuuriüksuste põhimäärused »

Maksu- ja Tolliameti struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 01.01.2017 (156.7 KB, PDF)  (rahandusministri 20.12.2016 käskkiri nr 068 (188.71 KB, PDF))

 

Struktuur

Maksu- ja Tolliamet (MTA) tegutseb Rahandusministeeriumi haldusalas.

Raamatupidamisteenust osutab ametile Riigi Tugiteenuste Keskus. Infotehnilist vara haldab Rahandusministeeriumi Infotehnoloogia Keskus.

 

11.01.2017