Tutvustus ja struktuur


Maksu- ja Tolliamet tegeleb riigitulude haldamise, riikliku maksu- ja tollipoliitika rakendamise ning ühiskonna ja seadusliku majandustegevuse kaitsmisega.

Ameti kulud kaetakse riigieelarvest, see on aruandekohustuslik rahandusministri ees, kes suunab ja koordineerib ameti tegevust ning teostab selle üle teenistuslikku järelevalvet.

Struktuur

Maksu- ja Tolliameti struktuur

01.06.2017