Kontaktid ja ametist

Infotelefonid

880 0810

Üldinfo ja võlainfo

 

880 0811

Eraklientide ja FIEde maksunõustamine

880 0812

Äriklientide maksunõustamine

880 0813

Käibemaksualane nõustamine

880 0814

Tolliinfo, e-toll

880 0815

E-maksuamet

880 0816

Maa- ja raskeveoki­maksuinfo

Meie missioon

Kogume kokku riigi maksutulud, kaitseme ühiskonda ja majandust ning hõlbustame ettevõtlust.

 

MEIE VISIOON

Areneva organisatsioonikultuuriga riigiasutusena aitame kaasa maksu- ja tollialase õigusekuulekuse tõstmisele.

Meie põhiväärtused

  • usaldusväärsus
  • koostöö
  • ratsionaalsus
  • uuenduslikkus

Meie eesmärgid

  • Kogume kokku riigi maksutulud
  • Vähendame ebaausa majandustegevuse osakaalu
  • Loome arengut ja tulemuslikkust toetava organisatsioonikultuuri