Kontaktid ja ametist

Infotelefonid

880 0811

Eraklientide ja FIEde maksunõustamine

880 0812

Äriklientide maksunõustamine

880 0813

Käibemaksualane nõustamine

880 0814

Tolliinfo, e-toll

880 0815

E-maksuamet

880 0816

Maamaksuinfo

880 0816

Raskeveokimaksuinfo

880 0810

Üldinfo ja võlainfo

Meie missioon

Kogume kokku riigi maksutulud, kaitseme ühiskonda ja majandust ning hõlbustame ettevõtlust.

 

MEIE VISIOON

Areneva organisatsioonikultuuriga riigiasutusena aitame kaasa maksu- ja tollialase õigusekuulekuse tõstmisele.

Meie põhiväärtused

  • usaldusväärsus
  • koostöö
  • ratsionaalsus
  • uuenduslikkus

Meie eesmärgid

  • Kogume kokku riigi maksutulud
  • Vähendame ebaausa majandustegevuse osakaalu
  • Loome arengut ja tulemuslikkust toetava organisatsioonikultuuri