Deklareerimine

Deklaratsiooni esitamine


Reisija deklaratsioon tuleb esitada juhul, kui reisijal on väljastpoolt Euroopa Liitu tulles kaasas:

  • kaup, mille väärtus ületab maksuvaba piiri 300 eurot, lennu- ja merereisijate puhul 430 eurot, või mille kogus ületab maksuvabasid koguselisi piirnorme;
  • Eestisse enda tarbeks soetatud sõiduk;
  • kaup ja isiklikud asjad, mille sisseveole on kehtestatud eriloa esitamise nõue.

Reisija deklaratsiooni esitamise juhis » 
Mootorsõiduki deklareerimisest »

Tollideklaratsioon tuleb esitada juhul, kui reisijal on kaasas:

  • väljastpoolt Euroopa Liitu soetatud kaubanduslikku laadi kaup, mille väärtus ületab 1000 eurot või mille kogus ületab 1000 kg.

Imporditava kauba kaubakood, impordimaksude määrad ja lisanõuded on leitavad Eesti Tollitariifistikust (ETT) (ETT mobiiliversioon), kus saab ka välja arvutada deklareerimisel maksmisele kuuluvad impordimaksud.


Sularaha deklaratsioon tuleb esitada Euroopa Liitu siseneval isik, kellel on kaasas 10 000 või enam eurot või samas väärtuses muud valuutat või vabalt vahetatavaid varasid (nt võlakirjad, aktsiad, reisitšekid või samalaadsed maksevahendid).
Sularaha deklaratsiooni esitamise juhis »

Täiendavat infot saab

  • kohalikust tolliasutusest või tollivormistusega tegelevalt tolliametnikult
  • tolliinfo telefonil 880 0814 (Maksu- ja Tolliameti tööaegadel) või e-posti aadressil tolliinfo@emta.ee

 

08.05.2017