Deklareerimine

Deklaratsiooni esitamine

Reisija deklaratsioon tuleb esitada juhul, kui reisijal on väljastpoolt Euroopa Liitu tulles kaasas:

 • kaup, mille väärtus ületab maksuvaba piiri 300 eurot, lennu- ja merereisijate puhul 430 eurot, või mille kogus ületab maksuvabasid koguselisi piirnorme;
 • Eestisse enda tarbeks soetatud sõiduk;
 • kaup ja isiklikud asjad, mille sisseveole on kehtestatud eriloa esitamise nõue.

Vaadake lisaks: reisija deklaratsiooni esitamise juhend ning mootorsõiduki deklareerimisest

Tollideklaratsioon tuleb esitada juhul, kui reisijal on kaasas:

 • väljastpoolt Euroopa Liitu soetatud kaubanduslikku laadi kaup, mille väärtus ületab 1000 eurot või mille kogus ületab 1000 kg.

Imporditava kauba kaubakood, impordimaksude määrad ja lisanõuded on leitavad Eesti Tollitariifistikust, kus saab ka välja arvutada deklareerimisel maksmisele kuuluvad impordimaksud.

Kauba hoiule andmine

Reisijal on võimalik anda deklareerimist vajav kaup hoiule, kui tal:

 • ei ole kaasas maksude maksmiseks vajalikku rahasummat,
 • ei ole esitada deklareerimisel nõutavat dokumenti.

Kaupa hoitakse tollis reisija kirjaliku taotluse (32.34 KB, PDF) alusel kuni 20 kalendripäeva, mida saab põhjendatud taotlusega pikendada kuni 30 kalendripäeva võrra.

Hoiule ei võeta:

 • elusloomi
 • toiduaineid
 • tulirelvi ja laskemoona
 • kergesti süttivaid ja plahvatusohtlikke aineid
 • radioaktiivseid aineid ja materjale
 • mürgiseid aineid
 • vastuvõtja otsuse alusel kaupu ja esemeid, mis võivad kahjustada teisi hoiule võetud kaupu ja esemeid, hoiuruume või tollitöötajate tervist
 • transpordivahendeid
 • mistahes kaupa, kui tolliasutuses puuduvad hoiustamiseks vastavad võimalused

Täiendavat infot saab:

 • kohalikust tolliasutusest või tollivormistusega tegelevalt tolliametnikult
 • tolliinfo telefonil 880 0814 (Maksu- ja Tolliameti tööaegadel) või e-posti aadressil tolliinfo@emta.ee

 

28.11.2016