Juhendid

 1. Tollideklaratsiooni täitmise juhend Complexis (642.24 KB, PDF) (alates 01.05.2016) NB! Juhend muudetakse 01.06.2017.
 2. Muudatustest Complexis alates 01.05.2016 (230.16 KB, PDF)
 3. Complexi kasutusjuhend kliendile (1.99 MB, PDF) (seisuga 11.07.2013)
 4. Juhis kliendile Complexis deklaratsiooni paranduste aktsepteerimiseks (319.35 KB, PDF) (seisuga 20.04.2017)
 5. Eraisikule lihtsustatud korras deklareerimine (912.98 KB, PDF) (seisuga 29.06.2016)
 6. Aktsiisikauba tollivormistusel nõutavad lisadokumendid (460.35 KB, PDF) (seisuga 01.01.2017)
 7. Tollideklaratsiooni lahtri 37 täitmine pärast töötlemist
 8. Tolliväärtuse deklaratsiooni täitmisest (331.88 KB, PDF)
 9. SAD XML

  Complexi katsetamisel (ning ka edasise töö jaoks) koostati tollideklaratsiooni illustreerivad XML-failid. Nende kahe faili põhjal saab ettekujutuse, milline näeb välja tollideklaratsioon XML kujul, mida saab lihtsalt ning mugavalt laadida tollideklaratsioonide töötlemise süsteemi Complex.
  NB! Laadige tingimata alla mõlemad failid!
  a. Tollideklaratsioon (57.49 KB, XML)
  b. Elementide erinevad tüübid (4.43 KB, XML)

 10. Koondviitenumber e-maksuametis/e-tollis
 11. Ühtse haldusdokumendi suuniste Lisa 1 (73.7 KB, PDF) 
 12. Ühtse haldusdokumendi suunisdokument üleminekuperioodiks (1.03 MB, PDF)
  SAD Guidance document for the transitional period 
 13. Tollivormistus, kui isik on pankrotis (163.59 KB, PDF)

 

 

21.04.2017