FATCA deklaratsiooni esitamine

Seoses Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise rahvusvahelise maksukuulekuse parandamise ja FATCA rakendamise kokkuleppega on Eesti finantsasutustel, kellel on USA residentide finantskontod, kohustus esitada sellekohane deklaratsioon 2014. aasta andmetega e-maksuametis/e-tollis hiljemalt 30.06.2015.

Rahandusministri määrus 19.05.2015 nr 16 „Maksualase teabevahetuse seadusest tuleneva deklaratsiooni vorm ning selle esitamise ja täitmise korra kehtestamine" on avaldatud Riigi Teatajas.

Määruse lisades toodud deklaratsioonid XSD-failidena:

Lisa 1 Deklaratsiooni vorm FATCA XSD (11.41 KB, XML)
Lisa 2 Deklaratsiooni vormi FATCA XSD lisa 1 Riikide ja valuutade koodid (71.97 KB, XML)
Lisa 3 Deklaratsiooni vormi FATCA XSD lisa 2 Nimede ja aadresside klassifitseerimine (2.73 KB, XML)
Lisa 4 Deklaratsiooni vormi FATCA XSD lisa 3 Andmeliikide klassifitseerimine (18.33 KB, XML)
 

Maksukohustuslaste koodi (TIN – tax identification number) formaati ja struktuuri on võimalik kontrollida Euroopa Komisjoni veebilehel.

Lisadega on võimalik tutvuda ka IRSi kodulehel (ZIP).

Täpsem informatsioon FATCA kohta on Rahandusministeeriumi kodulehel.

Küsimuste korral palume pöörduda jurisik@emta.ee.
 

21.04.2017