Tollimaksuvabastused

Seisuga 01.05.2016

Õiguslik alus

 

Tollimaksuvabastust ekspordil ei kasutata, sest Euroopa Liidus ei ole kehtestatud eksporditollimakse.

Tollimaksust vabastatud kaup on üldreeglina vabastatud ka käibemaksust käibemaksuseaduse § 17 lõike 2 alusel.

Oluliseks tingimuseks maksuvabastuse kohaldamisel määruse nr 1186/2009 alusel on nõue, et kaupa ei impordita kaubanduslikul eesmärgil. Lisaks tuleb silmas pidada, et maksuvabastuse kohaldamine on alati seotud teatud tingimuste täitmise nõudega (näiteks dokumentide esitamisega) ja seega isik on kohustatud tõendama, et ettenähtud tingimused on täidetud.

Kontaktisikud

Infot tollimaksuvabastuste kohta saate järgmistelt kontaktisikutelt.

Terje Kose 676 3274 terje.kose@emta.ee
Laine Johannes 676 3811 laine.johannes@emta.ee

 

08.12.2016