Sa oled siin

Päringud

Personaalse viitenumbri otsing

Päringu abil leiate kiiresti maksude tasumiseks vajaliku personaalse viitenumbri.
Päringu tegemiseks tuleb sisestada isikukood, registrikood või mitteresidendi kood.

Maksuvõla kontroll

Päringu abil saate kontrollida, kas isikul on maksuvõlg või mitte.
Päringu tegemiseks tuleb sisestada isiku registrikood, isikukood või mitteresidendi kood.
Maksuvõla korral on vastuseks  maksuvõla suurus ja tekkimise aeg; ajatatud maksuvõla korral selle suurus, andmed ajatamise tagatise ja ajakava kestuse kohta. Vastuses on ka esitamata deklaratsioonide loetelu.

Eesti käibemaksukohustuslase registreerimise (KMKR) numbri kontroll

Päringu abil saate kontrollida, kas isik, näiteks teie tehingupartner, on registreeritud Eestis käibemaksukohustuslasena.
Päringu tegemiseks tuleb sisestada kontrollitava isiku isikukood, registrikood või mitteresidendi kood.
Registreerimise korral on vastuseks järgmised andmed: käibemaksukohustuslase nimi ja registrikood, käibemaksukohustuslasena registreerimise number ning registrisse kandmise ja registrist kustutamise kuupäev.

Euroopa Liidu käibemaksukohustuslase registreerimise (KMKR) numbri kontroll

Päringu abil saate kontrollida, kas isik, nt teie tehingupartner, on registreeritud käibemaksukohustuslasena mõnes ELi liikmesriigis ning kas KMKR number on kehtiv.
Päringu tegemiseks tuleb sisestada isiku käibemaksukohustuslasena registreerimise number.

Kingituste ja annetuste ning muude tulude kasutamise kontroll kuni 2015. a 
Kingituste ja annetuste ning muude tulude kasutamise kontroll alates 2015. a

Päringu abil saate kontrollida, kuidas on annetatud raha kasutatud ja kellele maksuvabasid stipendiume makstud.
Päringu tegemiseks tuleb sisestada selle ettevõtte registrikood, kellele annetuse tegite.

Tulumaksusoodustusega ühingute nimekiri alates 01.01.2017 ja 3 viimase aasta nimekirjast kustutamised (217.79 KB, PDF)
 

Mitteresidentsuse kontroll

Päringu abil saate kontrollida, kas isik on või  on olnud Eestis mitteresident.
Päringu tegemiseks sisestage kas isiku Eestis väljastatud isikukood, registrikood või mitteresidendi kood, või residendiriigis väljastatud isikukood, registrikood või käibemaksukohustuslasena registreerimise number

EORI numbri kontroll

Päringu abil saate kontrollida, kas EORI number on kehtiv või mitte.
EORI (Economic Operators Registration and Identification) number on kohustuslik väliskaubandusega tegelevatele ettevõtjatele tollitoimingute tegemisel.

Eesti Tollitariifistik (ETT) 

ETT päringute abil saate vaadata kauba impordil ja ekspordil kasutatavaid kaubakoode, lisakoode, sertifikaate, valuutakursse, tariifikvoote ning kauba tolliprotseduurile suunamisel rakenduvaid Euroopa Liidu ja riiklikke meetmeid ning arvutada impordimakse.

Aktsiisinumbri kontroll (SEED)

Päringu abil saate kontrollida aktsiisinumbri kehtivust ning numbriga seotud õigusi.

Transiidi MRNi jälgimine

Päring võimaldab tollideklaratsioonile omistatud tolli viitenumbri alusel jälgida transiidiprotseduuril oleva kauba liikumist.

Ekspordi MRNi jälgimine

Päring võimaldab tollideklaratsioonile omistatud tolli viitenumbri alusel saada infot läbi teise liikmesriigi eksporditava kauba liidu tolliterritooriumilt väljumise kohta.

Hispaanias kinnitatud T2L dokumendi kontroll

Päring võimaldab kontrollida Hispaanias kinnitatud elektroonilise T2L dokumendi tõesust. Antud lingile tuleb sisestada T2L dokumendi all lahtris J olev number.

Kreekas kinnitatud T2L dokumendi kontroll

Päring võimaldab kontrollida Kreekas kinnitatud elektroonilise T2L dokumendi tõesust. Antud lingil tuleb lahtrisse UUID sisestada T2L dokumendi üleval paremas nurgas olev HASHCODE.

 

20.04.2017