EMCS

Aktsiisikaupade liikumise ja kontrollisüsteem EMCS (Excise Movement and Control System) on infotehnoloogilise lahendusega süsteem jälgimaks ajutises aktsiisivabastuses olevate aktsiisikaupade liikumist liikmesriikide vahel.

Asendustoimingut kasutatakse juhul, kui MTA süsteem ei ole funktsioneeriv. Selleks koostab klient saatelehe, millel on olemas märge: Aktsiisi peatamise korra alusel toimuva aktsiisikaupade liikumise asendustoimingu saatedokument - koostades dokumenti kasutatakse samu lahtreid, andmekooseisu ning koode, mis on kasutusel eSL ehk Komisjoni määruses (EÜ) nr 684/2009. Antud saateleht edastatakse aktsiisikeskusesse aadressile asendustoiming@emta.ee ning juhul kui saateleht vastab nõuetele ametnik väljastab sellele ARC numbri, mida märgitakse saatelehele ning vedu võib alata märgitud ajal. Süsteemi taastumisel klient on kohustatud antud saateleht kandma süsteemi kasutades kõiki samu andmeid, mis on kasutusel asendustoiminguna kasutatud saatelehel.

Peab arvestama sellega, et asendus-ARC numbri väljastab aktsiisikeskuse ametnik ning aktsiisikeskuse tööaeg on piiratud, seega ei saa ARC numbrit igal ajal. Seetõttu on soovitatav teha eSL tööajal ning ette, sest nii süsteem kui ka komisjoni määrus lubab eSL vormistamist 7 päeva enne kaubaveo alustamist.

 

02.02.2017